Quy định về Tiêu chuẩn hội thẩm nhân dân

Chuyên mụcThảo luận pháp luật Hội thẩm nhân dân
Hội đồng xét xử tòa án nhân dân TP Hải Phòng (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Hội thẩm là gì?

Được quy định tại khoản 2, điều 1 pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án Nhân dân.

 

Hội thẩm là người được bầu hoặc cử theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án.

 

Hội thẩm là đại diện của các giới, các ngành, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, hội thẩm có thể phản ánh một cách khách quan suy nghĩ, tâm tư của quần chúng nhân dân, chứ không phải từ góc độ của một luật gia thuần túy.

 

Tiêu chuẩn hội thẩm nhân dân

Điều 85 Luật tổ chức tòa án nhân dân có quy định về tiêu chuẩn Hội thẩm như sau:

 

Điều 85:

1. Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực.

2. Có kiến thức pháp luật.

3. Có hiểu biết xã hội.

4. Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền