Thời điểm chuyển rủi ro trong luật dân sự 2015

Chuyên mụcLuật dân sự rui-ro

Thời điểm chịu rủi ro được quy định tại Điều 440 Bộ Luật Dân sự năm 2015 với nội dung như sau:

 

Điều 440. Thời điểm chịu rủi ro

1. Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản mua bán cho đến khi tài sản được giao cho bên mua, còn bên mua chịu rủi ro đối với tài sản mua bán kể từ khi nhận tài sản, nếu không có thoả thuận khác.
2. Đối với hợp đồng mua bán tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu thì bên bán chịu rủi ro cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký, bên mua chịu rủi ro kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký, kể cả khi bên mua chưa nhận tài sản, nếu không có thoả thuận khác.

 

Chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu tài sản sẽ do một trong hai bên chịu. Việc xác định bên nào phải chịu chi phí này sẽ dựa trên có nguyên tắc như sau : Các bên sẽ thỏa thuận về việc bên nào sẽ chịu các loại chi phí này, nếu các bên không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì bên bán sẽ phải chịu các loại chi phí này.

Việc đưa ra các nguyên tắc chịu các loại chi phí này là phù hợp vì nghĩa vụ của bên bán phải là phải giao tài sản đến địa điểm thỏa thuận, đồng thời bên bán có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu đối với tài sản sang cho bên mua. Hơn nữa, tất cả các loại chi phí trên đều liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các nghĩa vụ của bên bán. Do vậy, việc bên bán chịu các loại chi phí này là phù hợp. Đối với các hợp đồng mua bán tài sản đăng kí quyền sở hữu thì chi phí chuyển quyền sở hữu như lệ phí công chứng, chứng thực bên bán còn phải chịu, còn chi phí đăng kí quyền sở hữu tài sản bên mua phải chịu

 


Các tìm kiếm liên quan đến thời điểm chuyển rủi ro trong luật dân sự, chuyển rủi ro trong quan hệ mua bán hàng hoá, thời điểm chuyển giao rủi ro, chuyển giao rủi ro là gì, chuyển rủi ro đối với hàng hóa, thời điểm chịu rủi ro trong hợp đồng mua bán tài sản, thời điểm chuyển quyền sở hữu trong hợp đồng mua bán, rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa, chuyển rủi ro trong quan hệ mua bán hàng hóa

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền