Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù tại Bộ luật hình sự 2015

Chuyên mụcLuật hình sự phat-tu
Ứng tuyển cộng tác viên - Hocluat.vn

Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù được quy định tại điều 68 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

 

Điều 68. Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
1. Người đang chấp hành hình phạt tù mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Bộ luật này, thì có thể được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.
2. Thời gian tạm đình chỉ không được tính vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

 

Bình Luận Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù theo quy định của Bộ luật hình sự 2015

Xét về căn cứ để quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù được thực hiện theo qui định tại khoản 1 Điều 67, điều đó đồng nghĩa giữa hai chế định tạm đình chỉ và hoãn chấp hành hình phạt tù có điểm chung về điều kiện áp dụng. Vậy đâu là điểm khác biệt để làm cơ sở xác định khi nào, thời điểm nào áp dụng chế định này hoặc chế định kia. Về chế định tạm đình chỉ, pháp luật qui định chỉ áp dụng đối với người đang chấp hành hình phạt tù, nghĩa là người phạm tội đang trong quá trình chấp hành hình phạt tù được tuyên tại bản án và trong quá trình này có một trong số các điều kiện được nêu thì có cơ sở tạm đình chỉ. Còn bản chất của việc hoãn nghĩa là người phạm tội đã bị kết án, bản án đã tuyên hình phạt tù nhưng người phạm tội rơi vào các trường hợp được nêu nên theo qui định người này được hoãn việc chấp hành, hay đơn giản nó được hiểu là dời lại thời điểm chấp hành hình phạt.

Xét về bản chất, hai chế định này có căn cứ áp dụng, hậu quả pháp lý như nhau, chỉ khác nhau về thời điểm, vậy có nên gộp hai chế định này làm một?

Đánh giá

Bài viết liên quan

Tác giả: Dân Luật 786 Bài viết
Nơi nào mà luật pháp bị xem thường thì luật sư cũng không được coi trọng. Để luật pháp và luật sư cùng được coi trọng thì mỗi luật sư bằng chính hoạt động hàng ngày của mình cần vun đắp cho hệ thống luật pháp được trở nên công minh tiến bộ.

Bình luận

avatar