Tổng hợp các tài liệu học nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp

Chuyên mụcCafe Dân Luật, Thảo luận pháp luật Tài liệu học nghiệp vụ Luật sư
Các hồ sơ này dùng để cho các học viên học nghiệp vụ luật sư thực hành, do vậy khi biên soạn các Thầy, Cô, giảng viên đã tạo những sai sót để học viên tìm kiếm và thực hành kỹ năng. Những hồ sơ này biên soạn theo Luật Dân sự 2005; đồng thời theo bộ luật tố tụng hình sự 2004. Do vậy khi thực hành các bạn học viên cần lưu ý để vận dụng cho đúng. 
Có một số quan điểm của cho rằng tài liệu này đã cũ, không còn phù hợp để học viên nghiên cứu nữa và hiện nay đã có Luật Dân sự 2015; đồng thời là Luật tố tụng Dân sự 2015.

Nhưng Học nghiệp vụ luật sư là học về kỹ năng về nghiên cứ hồ sơ, xử lý tình huống và cách thức làm việc.Tất nhiên giữa Luật cũ và Luật mới có những điểm khác nhau đôi chút nhưng đây là học nghiệp vụ, học kỹ năng khác với học các điều khoản trong bộ luật.

Tài liệu học nghiệp vụ Luật sư phần dân sự

Tài liệu học nghiệp vụ Luật sư phần hành chính

Tài liệu học nghiệp vụ Luật sư phần tư vấn

Tài liệu học nghiệp vụ Luật sư phần Đạo đức Luật sư

5/5 - (1 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền