Sứ mệnh của các khoa, trường đào tạo luật hàng đầu Việt Nam

Chuyên mụcBạn có biết?, Tuyển sinh Trường đại học Luật Huế

[Hocluat.vn] Việt Nam hiện có 76 cơ sở giáo dục, đào tạo luật tồn tại dưới nhiều mô hình khác nhau bao gồm các học viện, trường đại học, khoa trong trường đại học. Mỗi cơ sở lại tự đề ra cho mình một sứ mệnh riêng. Hãy cùng Học Luật Online điểm qua sứ mệnh của một số cơ sở đào tạo luật hàng đầu Việt Nam nhé!

 

Sứ mệnh của Trường Đại học Luật Hà Nội

Kết quả hình ảnh cho đại học luật hà nội

Trường Đại học Luật Hà Nội là trường đại học có định hướng nghiên cứu; có sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước, cung cấp các sản phẩm khoa học và dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho Nhà nước, xã hội và người dân, tham gia tích cực trong công tác xây dựng pháp luật và chính sách, phản biện xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

Sứ mệnh Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Những suy nghĩ khó đỡ của sinh viên năm nhất

Xây dựng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trở thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý có uy tín trong cả nước và trong khu vực, nhằm cung cấp nguồn lực có trình độ đại học và sau đại học trong lĩnh vực pháp lý cho các địa phương và các bộ ngành; góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng trong khoa học pháp lý của cả nước nói chung và của các tỉnh phía Nam nói riêng.

 

Sứ mệnh Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả hình ảnh cho Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về pháp luật theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo quản lý có tầm chiến lược và khả năng thích ứng cao cho Nhà nước, các tổ chức và xã hội, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; Sáng tạo, truyền bá tri thức; nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu khoa học ứng dụng về Luật; tư vấn, phản biện và cung cấp dịch vụ pháp luật có giá trị cao cho Nhà nước, tổ chức, xã hội và công dân.

 

Sứ mệnh Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Trường đại học Luật Huế

Trường Đại học Luật, Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực pháp luật, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học xã hội – nhân văn; tổ chức các dịch vụ pháp lý; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học, dịch vụ pháp lý có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

 

Sứ mệnh trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Hình ảnh có liên quan

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Kiểm sát, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Sứ mệnh Học viện Tòa án

Sinh viên - Học viện Tòa án

Học viện Tòa án có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao cho ngành Tòa án; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp, nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế sâu sắc của đất nước.

 

Sứ mệnh Đại học Kinh tế – Luật

Kết quả hình ảnh cho Đại học Kinh tế - Luật

Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.

 

Sứ mệnh Khoa luật – Đại học Vinh

Khoa Luật - ĐH Vinh hân hoan chào đón tân sinh viên nhập học

Cung cấp nguồn nhân lực pháp luật và dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và toàn xã hội. Tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật, bồi dưỡng năng lực ứng phó với các vấn đề mà xã hội hiện đại đang phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay. Từ đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

Sứ mệnh Khoa luật – Đại học Công Đoàn

Kết quả hình ảnh cho đại học Công Đoàn

Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, bước đầu có định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành, có thể giải quyết được một số vấn đề trong lĩnh vực pháp luật có thể làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị – xã hội khác, các văn phòng luật sư, các trung tâm tư vấn pháp luật; làm chuyên gia pháp lý trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Sứ mệnh Khoa Luật trường Đại Học Cần Thơ

Khoa Luật trường Đại Học Cần Thơ giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cử nhân Luật cho vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

Khoa đào tạo chuyên môn pháp luật trình độ Đại học, Cao học. Bên cạnh đó, Khoa cũng thực hiện hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức đương nhiệm một số tỉnh.

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền