Danh sách các trường đại học luật tuyển sinh 2018

Chuyên mụcTuyển sinh Các trường đại học luật tuyển sinh 2018

Danh sách các trường đại học luật tuyển sinh 2018,  năm nay trên cả nước có 35 trường Đại học đào tạo ngành luật bao gồm các trường ĐH công lập, ĐH dân lập

 

Danh sách trường đại học luật tuyển sinh 2018

 

STT

Trường Đại học

Ngành cụ thể

PHÍA BẮC

1

Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội – Luật học (C00, D01-06. D78-83, D90-95)
– Luật kinh doanh (D01-06, A00, D78-83, D90-95)

2

Học viện Ngoại giao – Luật quốc tế (A, D)

3

Trường Đại học Công đoàn – Luật ( A01, C, D01)

4

Trường Đại học Luật Huế – Luật học (A00 D01 C00 D03)

Luật kinh tế (A00 D01 C00 D03)

5

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luật kinh doanh (A00, A01,D01,D07)

6

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật thương mại quốc tế (A00, C00, D01)

Luật học  (A00, C00, D01)

Luật quốc tế  (A00, C00, D01)

7

Trường Đại học Ngoại thương Luật kinh doanh quốc tế (A00;A01;D01;D07)

8

Trường Đại học Thương mại Luật thương mại (A00, A01, D01)

9

Viện Đại học Mở Hà Nội – Luật kinh tế   (A00, D01)

– Luật quốc tế    (A00, D01)

10

Trường Đại học Vinh – Luật. (C00, D01, A00)

– Luật kinh tế (C00, D01, A00)

11

Đại học Thái Nguyên gồm:
– Trường ĐH kinh tế và quản trị kinh doanh
– Trường ĐH khoa học
– Luật học.  (C00, D01, A00, D14)

– Luật kinh tế (C00, D01, A00, D14)

12

Đại học Hàng hải Việt Nam Luật hàng hải (D02)

13

Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa Luật học (C00, A00, D01, C14)

14

Đại học Tài chính Kế toán – Quảng Ngãi Luật kinh tế  (C00, A00, D01, C15)

15

Đại học Quảng Bình – Luật Kinh tế thương mại (A00, A01, C00, D01)

– Luật Hành chính và Tư pháp (A00, A01, C00, D01)

PHÍA NAM

16

Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) – Luật Kinh doanh

– Luật Thương mại quốc tế

– Luật Dân sự

Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán

17

Trường Đại học Luật TP.HCM – Luật Thương mại

– Luật Dân sự

Luật Hình sự

– Luật Hành chính

– Luật Quốc tế

– Quản trị Luật

18

Trường Đại học Sài Gòn – Luật hành chính

– Luật thương mại

– Luật kinh doanh

19

Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng – Luật

– Luật kinh tế

20

Trường Đại học Mở TP.HCM – Luật kinh tế

21

Trường Đại học Đà Lạt – Luật

22

Trường Đại học An Giang Luật Kinh doanh

23

Trường Đại học Cần Thơ – Luật Hành chính

– Luật Tư pháp

– Luật Thương mại

24

Khoa Kinh tế Luật – Đại học Trà Vinh Luật học

25

Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM Luật

26

Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM (UEF) Luật kinh tế

27

Đại học Công nghệ TP.HCM Luật kinh tế

28

Đại học Nguyễn Tất Thành TP.HCM Luật kinh tế

29

Đại học Công nghệ Miền Đông – Đồng Nai Luật kinh tế

30

Đại học Duy Tân – Thành phố Đà Nẵng Luật kinh tế

31

Đại học Lạc Hồng – Đồng Nai Luật kinh tế

32

Khoa Luật – Đại học Bình Dương Luật kinh tế

33

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Luật kinh doanh

34

Trường Đại học Tây Đô Luật kinh tế (C00, C19, D14, C15)

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền