So sánh hình phạt và biện pháp tư pháp

Chuyên mụcLuật hình sự Hình phạt

Các biện pháp cưỡng chế được quy định trong Bộ luật hình sự (BLHS) bao gồm hình phạt và biện pháp tư pháp (BPTP) trong đó, hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội. Hậu quả của việc bị áp dụng hình phạt là người phạm tội bị tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích và phải mang án tích; người phạm tội bị áp dụng BPTP chỉ mang án tích khi bị áp dụng hình phạt. Trường hợp người phạm tội được miễn hình phạt nhưng bị áp dụng BPTP thì không phải mang án tích.

 

Các nội dung liên quan:

 

Điểm giống nhau giữa hình phạt và biện pháp tư pháp

Đều là là biện pháp cưỡng chế được quy định trong BLHS do chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với những người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội,

Điểm khác nhau (phân biệt) giữa hình phạt và biện pháp tư pháp

Hình phạt Biện pháp tư pháp
Khái niệm Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật hình sự, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó.Điều 30 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) Biện pháp tư pháp (BPTP) là biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong Bộ luật hình sự (BLHS), do cơ quan tiến hành tố tụng (CQTHTT) áp dụng đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhằm hỗ trợ hoặc thay thế hình phạt.Điều 46 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)
Hình thức áp dụng Hình phạt bao gồm hình phạt hình phạt đối với người phạm tội và hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội* Các hình phạt đối với người phạm tội

Hình phạt chính bao gồm:

Hình phạt bổ sung bao gồm:

 • Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
 • Cấm cư trú;
 • Quản chế;
 • Tước một số quyền công dân;
 • Tịch thu tài sản;
 • Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;
 • Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.

* Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Hình phạt chính bao gồm:

 • Phạt tiền;
 • Đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Hình phạt bổ sung bao gồm:

 • Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định;
 • Cấm huy động vốn;
 • Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính.
Biện pháp tư pháp gồm BPTP đối với người phạm tội và BPTP đối với pháp nhân thương mại phạm tội* Biện pháp tư pháp đối với người phạm tội bao gồm:

 • Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm;
 • Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi;
 • Bắt buộc chữa bệnh.

* Biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội bao gồm:

 • Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm;
 • Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi;
 • Khôi phục lại tình trạng ban đầu;
 • Thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra.
Mục đích Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới; giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Biện pháp tư pháp không có mục đích tước đoạt mà chỉ nhằm hạn chế quyền tự do của người phạm tội.
Trong 1 số trường hợp, các biện pháp tư pháp đóng vai trò thay thế hình phạt loại bỏ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi nguy hiểm cho xã hội và thể hiện nội dung cao cả của nguyên tắc nhân đạo XHCN.
Đối tượng áp dụng Chỉ có thể áp dụng đối với người có có hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm đã thực hiện gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, tập thể, lợi ích chính đáng của công dân trong xã hội. Biện pháp tư pháp áp dụng đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhằm hỗ trợ hoặc thay thế hình phạt.
Hậu quả pháp lý Người phạm tội bị tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích và phải mang án tích trong thời hạn nhất định theo quy định của pháp luật. Người phạm tội bị áp dụng BPTP chỉ mang án tích khi bị áp dụng hình phạt. Trường hợp người phạm tội được miễn hình phạt nhưng bị áp dụng BPTP thì không phải mang án tích.
Thẩm quyền áp dụng Do tòa án áp dụng. Do Tòa án hoặc CQTHTT khác áp dụng tùy thuộc vào giai đoạn tiến hành tố tụng, mà theo đó, chỉ BPTP buộc công khai xin lỗi người bị hại và biện pháp thay thế hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội là do chủ thể duy nhất là tòa án có quyền áp dụng, còn các BPTP khác có thể do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án áp dụng trong tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng hình sự (TTHS).
Thời điểm áp dụng – Áp dụng trong giai đoạn xét xử.

– Hình phạt chính được áp dụng độc lập, hình phạt bổ sung được áp dụng kèm hình phạt chính

 Áp dụng trong giai đoạn điều tra, xét xử.
Cách áp dụng – Hình phạt chính được áp dụng độc lập

– Hình phạt bổ sung được áp dụng kèm hình phạt chính

Trong 1 số trường hợp, các biện pháp tư pháp đóng vai trò thay thế hình phạt loại bỏ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi nguy hiểm cho xã hội và thể hiện nội dung cao cả của nguyên tắc nhân đạo XHCN.

 

Các tìm kiếm liên quan đến sự khác nhau giữa hình phạt và biện pháp tư pháp: khái niệm biện pháp tư pháp, biện pháp tư pháp là gì, biện pháp tư pháp trong luật hình sự, các biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên, tại sao hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất, mục đích của biện pháp tư pháp, biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng, hình phạt là gì

3.5/5 - (2 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền