Điều kiện, quy trình giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật Đảng

Chuyên mụcBạn có biết?, Mẫu đơn Đảng Cộng sản

Điều kiện để một đơn khiếu nại được xử lý như sau:

– Được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt;

– Đơn khiếu nại: ghi rõ thời gian khiếu nại; họ tên địa chỉ người khiếu nại; thời gian của quyết định thi hành kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật mà đảng viên khiếu nại; nội dung và yêu cầu của người khiếu nại;

– Đơn đã được xử lý theo quy định, nhưng người khiếu nại, tố cáo cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới;

– Trường hợp đặc biệt: Đơn có ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

Quy trình giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật Đảng:

– Đóng dấu đơn được tiếp nhận → phân loại đơn → nghiên cứu đơn → cập nhật thông tin để quản lý đơn (sổ hoặc phần mềm Kiểm tra Đảng);

– Đối với đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban: Vụ Đơn thư lập phiếu đề xuất xử lý; vào sổ quản lý đơn đi; chuyển đơn đến Thành viên Ủy ban phụ trách để xem xét, giải quyết theo quy định; thông báo cho người khiếu nại; lưu kết quả giải quyết vào sổ hoặc phần mềm.

– Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Vụ Đơn thư báo cáo Phó Chủ nhiệm Thường trực để chỉ đạo tham mưu xem xét, giải quyết.

– Đối với đơn thuộc thẩm quyền của các tổ chức Đảng cấp dưới: Vụ Đơn thư lập phiếu chuyển đơn đến tổ chức Đảng có thẩm quyền giải quyết; vào sổ theo dõi đơn đi; thông báo cho người khiếu nại; lưu kết quả giải quyết vào sổ hoặc phần mềm.

– Xử lý đơn khiếu nại nhưng không phải khiếu nại kỷ luật Đảng: Vụ Đơn thư lập phiếu chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; vào số theo dõi và phần mềm khi chuyển đơn đi và khi nhận được kết quả giải quyết.

 

Thời gian xử lý đơn (từ khi tiếp nhận đến khi thụ lý đơn):

– Đối với đơn thuộc thẩm quyền của Ủy ban: Vụ Đơn thư và các vụ lĩnh vực địa bàn mỗi đơn vị xử lý không quá 05 ngày làm việc;

– Đối với đơn không thuộc thẩm quyền của Ủy ban: Không quá 10 ngày làm việc;

– Trường hợp đặc biệt, đơn thư phải được xử lý ngay trong ngày.

Chi tiết xem tại Quy định 14-QĐ/UBKTTW được ban hành ngày 22/08/2014.

 

Download mẫu đơn khiếu nại của đảng viên

 

Tải về máy: Mẫu đơn khiếu nại của đảng viên (31 Kb)

 

 

Các tìm kiếm liên quan đến khiếu nại kỷ luật Đảng: mẫu đơn khiếu nại của đảng viên, quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo trong đảng, đảng viên có quyền tố cáo không, các bước tiến hành giải quyết tố cáo trong đảng, mẫu đơn khiếu nại đảng viên, xử lý đảng viên khiếu nại vượt cấp, quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, mẫu đơn tố cáo đảng viên

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền