So sánh khiếu nại và tố cáo

Chuyên mụcLuật hành chính, Luật hiến pháp Khiếu nại

Khiếu nại và tố cáo đều là các quyền chính trị cơ bản của công dân, được ghi nhận trong Điều 30 Hiến pháp 2013 như sau:

 

Điều 30.

1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.

 

Có thể xem khiếu nại và tố cáo là phương thức quan trọng và hữu hiệu để công dân thực hiện được quyền dân chủ trực tiếp của mình cũng như đấu tranh bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bằng chính hành vi chủ động của cá nhân. Hai quyền trên là hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể nắm rõ sự khác nhau giữa hai quyền này; bởi vậy vẫn có nhiều trường hợp muốn kiến nghị về hành vi trái pháp luật thì công dân lại không biết phải tố cáo hay kiến nghị mới đúng. Việc nhận biết rõ thế nào là “khiếu nại”, thế nào là “tố cáo” và phân biệt được giữa hai loại quyền trên sẽ giúp công dân biết và thực hiện đúng quyền của mình. Bên cạnh đó, giúp cán bộ làm công tác tiếp dân, phân loại xử lý đơn hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo đảm báo chính xác, đúng thẩm quyền, trình tự, tránh nhầm lẫn, sai sót.

Phân biệt Khiếu nại và Tố cáo

Dưới đây là bảng so sánh điểm khác nhau giữa “Khiếu nại” và “Tố cáo” dựa trên một số tiêu chí điển hình.

so-sanh-khieu-nai-va-to-cao so-sanh-khieu-nai-va-to-cao-2 so-sanh-khieu-nai-va-to-cao-3 so-sanh-khieu-nai-va-to-cao-4

 

Cơ sở pháp lý:

+ Luật Khiếu nại 2011;

+ Luật Tố cáo 2011;

+ Nghị định 76/2012/NĐ-CP;

+ Hiến pháp 2013.

 


Các tìm kiếm liên quan đến Phân biệt Khiếu nại và Tố cáo: ví dụ về khiếu nại và tố cáo, sự khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo gdcd 12, sự khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo gdcd 8, phân biệt khiếu nại và tố cáo trong tố tụng hình sự, phân biệt khiếu nại và tố cáo theo quy định của pháp luật việt nam, khiếu nại tố cáo là gì, khiếu nại là gì, vì sao khiếu nại nhiều hơn tố cáo

5/5 - (9556 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền