Phân tích các quyền của bên bán trong hợp đồng mua bán hàng hoá

Phân tích các quyền của bên bán trong hợp đồng mua bán hàng hoá theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Các quyền của bên bán sẽ tương ứng với các nghĩa vụ của bên mua trong hợp đồng mua bán hàng hoá. Theo đó bên sẽ có quyền như:

+ Yêu cầu bên mua hỗ trợ bên bán về thủ tục giao hàng, hướng dẫn về phương thức vận chuyển, điều kiện bốc dỡ hàng hóa,…

+ Yêu cầu bên mua tiếp nhận hàng hóa khi bên bán đã sẵn sàng giao hàng theo hợp đồng, trong trường bên mua vẫn chưa tiếp nhận hàng hóa, bên bán phải áp dụng các biện pháp cần thiết trong khả năng có thể và với chi phí hợp lý để lưu giữ, bảo quản hàng hòa, và có quyền yêu cầu bên mua chi trả cho chi phí đã bỏ ra. Đối với hàng hóa có nguy cơ bị hư hỏng thì bên bán có quyền bán hàng hóa và trả tiền cho bên mua khoản tiền thu được từ việc bán hàng hóa đó sau khi đã trừ đi chi phí hợp lý để bảo quản và bán hàng hóa

+ Quyền nhận thanh toán theo điều khoản thanh toán trong hợp đồng được các bên thỏa thuận.

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền