Phân biệt Hoa lợi và lợi tức

** Hoa lợi: là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại (Ví dụ: Tài sản là 1 con lợn, khi lợn sinh con thì lợn con chính là hoa lợi).

** Lợi tức: là các khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản (Ví dụ: tài sản là 1 căn hộ, lợi tức sẽ là số tiền nhận được từ việc cho thuê căn hộ đó hàng tháng).

Bài viết liên quan

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.