Nhận tiền bồi thường xử phạt vi phạm hợp đồng có phải xuất hóa đơn?

Chuyên mụcLuật thuế Nhận tiền bồi thường xử phạt vi phạm hợp đồng có phải xuất hóa đơn hay không

Mình đang có một vấn đề băn khoăn như sau: Công ty mình kinh doanh trong hoạt động thương mại. Vừa rồi bên mình có đặt mua một đợt hàng có số lượng lớn bên công ty B.

 

Hợp đồng đã ký kết, tiền bên mình đã tiến hành thanh toán đầy đủ, thời hạn chuyển giao hàng trong hợp đồng đã quá. Tuy nhiên, công ty này đã chậm giao hàng và gây thiệt hại lớn cho bên mình. Vừa rồi Công ty mình có thỏa thuận với bên B yêu cầu bên B bồi thương cho mình số tiền tương đối lớn. Mình đang băn không biết khi nhận tiền bồi thường vi phạm hợp đồng này bên mình có phải xuất hóa đơn cho bên B hay không ? Rất mong bên mình hỗ trợ. Chân thành cảm ơn !

 

1. Cơ sở pháp lý: 

 

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219 / 2013 / TT – BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT bao gồm:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.”

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

 

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì trường hợp công ty bạn nhận tiền phạt vi phạm hợp đồng thì sẽ không cần phải xuất hóa đơn, chỉ cần có phiếu thu ghi nhận khoản thu nhập này. Và khoản này vẫn sẽ phải kê khai và tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền