Lời bài hát Vui Lắm Nha – Hương Ly ft Jombie

Chuyên mụcBạn có biết? Lời bài hát Vui Lắm Nha

“Nhớ, đã hứa sẽ cưới rồi nha Hết năm nay mà không thấy tôi mách ba, ba mắng anh giờ” là câu mở đầu lời bài hát Vui Lắm Nha mà Hương Ly ft Jombie vừa ra mắt ngày 07 tháng 01 năm 2021.

..

Những bài hát khác của Hương Ly

..

Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha

Mục lục:

  1. [Mv] Một bậc Vui Lắm Nha
  2. Lời bài hát Vui Lắm Nha – Đình Dũng
  3. Hợp âm Vui Lắm Nha
  4. Lời bài hát Vui Lắm Nha tiếng Anh
  5. Lời bài hát Vui Lắm Nha tiếng Trung

[MV] Vui Lắm Nha – Hương Ly ft Jombie

Vui Lắm Nha sáng tác: Hoon ft Jombie (G5R)

Vui Lắm Nha hát chính: Hương Ly

Vui Lắm Nha làm nhạc: Sinkra

Vui Lắm Nha đọc rap: Jombie

Cô dâu, chú rể: Hương Ly, Jombie

Khách mời:

– Danh hài Chiến Thắng
– Diễn viên Anh Thơ
– Diễn viên Thu Huyền
– Diễn viên Tiến Minh
– Diễn viên Thuỳ Dương
– Diễn viên Trung Ruồi
– Ngô Quyền Linh
– Hoon (G5R)
– Mr.Sâu (G5R)

Quản lý truyền thông: Đinh Hoa
Trợ lý truyền thông: Huyền Mie

Đơn vị sản xuất: Minh Tít Entertainment
Chủ nhiệm : Phương Moon
Đạo diễn: Phạm Cường – Quang Minh
Đạo diễn hình ảnh: Hồng Tuấn
Quay phim: Hồng Tuấn- Mai Văn Tuấn
Trợ lý đạo diễn: Nhật Anh – Huyền Trang
Lấy nét: Duy Phan
Dựng phim: Vũ Duy
Sản xuất: Bích Nguyễn
Họa sĩ: Cao Sơn – Đỗ Linh
Trang điểm, làm tóc: Kiều Trang – Elly – Long Tôm
Hậu cần: Hoàng Mạnh – Thanh Hà
Phục trang: Team Hoàng Yến – Tài Tài – Thu Phương
Hậu trường: Lê Công Sơn- Đặng Nhật Minh
Biên kịch: Cẩm Cẩm
Dữ liệu: Nam Thanh
Thiết bị: NAT Rental House
Đạo diễn ánh sáng: Nguyễn Thành Dương
Kĩ thuật ánh sáng: Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Thái San, Lê Minh Tiến, Vũ Ngọc Lĩnh, Nguyễn Thanh Tuân
Kĩ thuật máy: Lê Xuân Hiển, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Chí Thanh
Diễn viên: Thanh Hiền, Nguyễn Hiếu, Linh Nga, Thiên Hương, Mai Liên, Nguyễn thanh Mai, Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Minh Tường

Lời bài hát Vui Lắm Nha – Hương Ly ft Jombie

Nhớ, đã hứa sẽ cưới rồi nha
Hết năm nay mà không thấy tôi mách ba, ba mắng anh giờ
Tới tối thức giấc lóng ngóng chờ ai
Mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa dâu

Mai đây ta về chung nhà em sẽ lo trồng rau
Nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi
Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi
Là ngày 25 ta uống rượu giao bôi

ĐK:

Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha
Cột dây tơ duyên hai đứa thương tới già
Anh nói mai này em sẽ no ấm cùng anh
Hỡi khoan hò khoang em nguyện yêu thật lòng

Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao
Cột dây tơ duyên hai đứa thương quá trời
Em đã đem lòng yêu lấy anh hỡi chàng ơi
Lỡ mai về xa anh chờ em theo với

RAP:

Đón em về làng
Đám cưới như ngày hội
Bò, dê, heo quay, gà dặm hỏi
Năm trăm mâm bàn đầy mồi
Đồ ăn vừa nóng vừa thổi

Xe chở cả hàng đoàn
Theo anh về em sẽ không còn cực khổ
Nói là làm do cái tính anh đàng hoàng
Pháo hoa bấm nút là nổ
Vòng kiềng vàng bạc nặng cổ
Người chúc đến hàng ngàn
Cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ

Cho em làm bà hoàng
Xe nào em thích đỗ đâu thì đỗ
Em hỏa anh thì thổ
Nhà là phải có ruby bì hổ

Hợp âm bài hát Vui lắm nha

[Am] Nhớ, đã hứa sẽ cưới rồi [C] nha
Hết năm nay mà không [Em] thấy
Tui mách ba, ba mắng anh [Am] giờ.

Tới [Am] tối thức giấc lóng ngóng chờ [C] ai
Mong một mai anh [Em] tới
Mang theo điệu hò đưa [Am] dâu.

[Am] Mai đây ta về chung nhà [C] em sẽ lo trồng rau
[Em] Nấu những bát cơm chiều chờ anh thế [Am] thôi
Trên dưới vui [Am] mừng ngày mình cùng chung [C] đôi
Là ngày [G] 25 ta uống rượu giao [Am] bôi.

ĐK:
Mình ở bên [Am] nhau cuộc đời vui lắm [C] nha
Cột dây tơ [G] duyên hai đứa thương tới [Am] già
Anh nói mai [Am] này em sẽ no ấm cùng [Dm] anh
Hỡi khoang hò [G] khoang em nguyện yêu thật [Am] lòng.

Mình ở bên [Am] nhau đời lại vui biết [C] bao
Cột dây tơ [C duyên hai đứa thương quá [Am] trời
Em đã đem [Am] lòng yêu lấy anh hỡi chàng [Dm] ơi
Lỡ mai về xa [G] anh chờ em theo [Am] với.

* [Am] Hai đứa phu [C] thê
Tát cạn [G] khô nước biển đông dạt [Am] dào
[Am] Ra thăm ruộng đồng ruộng [Dm] bao la lúa thơm
Là [G] em thương bấy nhiêu anh [Am] hỡi.

lời bài hát vui lắm nha lyric, lời bài hát vui lắm nha remix, lời bài hát vui lắm nha karaoke, lời bài hát vui lắm nha tướng quân, lời bài hát vui lắm nha của đình dũng, lời bài hát vui lắm nha cover, lời bài hát vui lắm nha tone nữ, tone nam, lời bài hát vui lắm nha zing mp3, lời bài hát vui lắm nha hợp âm chuẩn, có nốt nhạc, lời bài hát vui lắm nha piano, guitar, tiktok, lời bài hát vui lắm nha tiếng trung, lời bài hát vui lắm nha tiếng anh

Lời bài hát Vui lắm nha tiếng Anh

Remember, you promised to get married
End of this year without seeing me tell my dad, he scolds you now
Waking up at night waiting for someone
I hope one day you come to bring the bride’s dance

Tomorrow we come back home, I’ll take care of growing vegetables
Cooking bowls of dinner waiting for you
Above and below happy to be together
It’s the 25th, we drink wine and deliver

We are together, life is very happy
Tie a string of love for the two of you to grow old
I said tomorrow you will be warm with me
Oh my dear, I want to love you with all my heart

When we are together, life is so much fun
Tie the string of love, the two of you love it so much
I fell in love with you, boy
If I go far away tomorrow, I will wait for you to follow me

RAP:

Welcome to the village
Weddings are like festivals
Beef, goat, roast pig, chicken
Five hundred trays full of bait
Food is both hot and blowing

Car carrying the whole group
Follow me, you won’t be miserable anymore
Saying is doing due to his decent personality
Fireworks push the button and explode
Heavy gold and silver necklace
People wish to thousands
Bow three bows before the ancestral altar

Let me be the queen
Which car do you like to park where?
If you fire, you will earth
The house is a must have ruby ​​skin

Lời bài hát Vui lắm nha tiếng Trung

记住,你答应结婚的
今年年底没见我告诉我爸,他现在骂你
半夜醒来等一个人
我希望有一天你能带来新娘的舞蹈

明天我们回家,我会负责种菜
煮碗晚餐等你
上下高兴在一起
25号,我们喝酒送餐

我们在一起,生活很幸福
系上一串爱,让你们两个白头偕老
我说明天你会和我一起温暖
哦,亲爱的,我想全心全意地爱你

当我们在一起时,生活是如此有趣
系上爱的绳索,你们两个好爱
我爱上了你,男孩
如果明天我要远行,我会等你跟着我

说唱:

欢迎来到村庄
婚礼就像节日
牛肉、山羊、烤猪、鸡肉
五百个装满诱饵的托盘
食物既热又吹

载着全团的车
跟着我,你不会再难过了
说正做是因为他得体的性格
烟花按下按钮并爆炸
沉重的金银项链
人们希望成千上万
祖坛前鞠躬三鞠躬

让我成为女王
你喜欢把哪辆车停在哪里?
如果你开火,你就会接地
房子是必备的红宝石皮肤

Jì zhù, nǐ dāyìng jiéhūn de
jīnnián niándǐ méi jiàn wǒ gàosù wǒ bà, tā xiànzài mà nǐ
bànyè xǐng lái děng yīgè rén
wǒ xīwàng yǒu yītiān nǐ néng dài lái xīnniáng de wǔdǎo

míngtiān wǒmen huí jiā, wǒ huì fùzé zhòng cài
zhǔ wǎn wǎncān děng nǐ
shàngxià gāoxìng zài yīqǐ
25 hào, wǒmen hējiǔ sòng cān

wǒmen zài yīqǐ, shēnghuó hěn xìngfú
xì shàng yī chuàn ài, ràng nǐmen liǎng gè báitóuxiélǎo
wǒ shuōmíngtiān nǐ huì hé wǒ yīqǐ wēnnuǎn
ó, qīn’ài de, wǒ xiǎng quánxīnquányì dì ài nǐ

dāng wǒmen zài yīqǐ shí, shēnghuó shì rúcǐ yǒuqù
xì shàng ài de shéngsuǒ, nǐmen liǎng gè hǎo ài
wǒ ài shàngle nǐ, nánhái
rúguǒ míng tiān wǒ yào yuǎn xíng, wǒ huì děng nǐ gēnzhe wǒ

shuōchàng:

Huānyíng lái dào cūnzhuāng
hūnlǐ jiù xiàng jiérì
niúròu, shānyáng, kǎo zhū, jīròu
wǔbǎi gè zhuāng mǎn yòu’ěr de tuōpán
shíwù jì rè yòu chuī

zàizhe quán tuán de chē
gēnzhe wǒ, nǐ bù huì zài nánguòle
shuō zhèng zuò shì yīnwèi tā détǐ dì xìnggé
yānhuā àn xià ànniǔ bìng bàozhà
chénzhòng de jīn yín xiàngliàn
rénmen xīwàng chéng qiān shàng wàn
zǔ tán qián jūgōng sān jūgōng

ràng wǒ chéngwéi nǚwáng
nǐ xǐhuān bǎ nǎ liàng chē tíng zài nǎlǐ?
Rúguǒ nǐ kāihuǒ, nǐ jiù huì jiēdì
fángzi shì bì bèi de hóngbǎoshí pífū

lời bài hát vui lắm nha lyric, lời bài hát vui lắm nha remix, lời bài hát vui lắm nha karaoke, lời bài hát vui lắm nha tướng quân, lời bài hát vui lắm nha của đình dũng, lời bài hát vui lắm nha cover, lời bài hát vui lắm nha tone nữ, tone nam, lời bài hát vui lắm nha zing mp3, lời bài hát vui lắm nha hợp âm chuẩn, có nốt nhạc, lời bài hát vui lắm nha piano, guitar, tiktok, lời bài hát vui lắm nha tiếng trung, lời bài hát vui lắm nha tiếng anh

Nội dung của MV “Vui Lắm Nha”?

MV Vui Lắm Nha là một câu chuyện đẹp, mở đầu bằng hình ảnh cô gái với mơ ước một đám cưới viên mãn cho chuyện tình của mình thông qua đoạn video trên Tivi. Xuyên suốt MV, Hương Ly và dàn cameo dẫn dắt cảm xúc người xem vô cùng liền mạch, từ những khoảnh khắc bồi hồi, chờ đợi trong những ngày đầu chuẩn bị cho đám cưới đến niềm hạnh phúc trào dâng, ngọt lịm lúc diễn ra lễ thành hôn của cô dâu và chú rể.
Hạnh phúc đích thực xuất phát từ tấm chân tình của cả hai, dù là hình thức đám cưới nào thì các bạn yêu nhau cũng hãy cưới đi, “Vui Lắm Nha”. Đây có lẽ cũng là lời nhắn nhủ “ngầm” mà Hương Ly và ekip Vui Lắm Nha muốn dành tặng cho những đôi lứa yêu nhau đang chuẩn bị về chung nhà trong thời gian sắp tới.

TOP 5 clip cover Vui Lắm Nha hot nhất trên Youtube?

Dưới đây là 05 clip cover bài hát Vui Lắm Nha hot nhất trên Youtube:
1. Vui Lắm Nha – Hương Ly ft Jombie | Cover Sáo Trúc + Sheet Nhạc
2. Vui Lắm Nha – Hương Ly ft Jombie | Dunghoangpham Cover
3. Đang cập nhật…
4. Đang cập nhật…
5. Đang cập nhật…

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền