So sánh chứng khoán nợ (trái phiếu) và chứng khoán vốn (cổ phiếu)

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp So sánh cổ phiếu và trái phiếu

So sánh chứng khoán nợ và chứng khoán vốn, từ đó chỉ rõ điểm giống và khác nhau cơ bản giữa 2 loại chứng khoán này.

 

Các nội dung liên quan:

 

Chứng khoán nợ là trái phiếu và chứng khoán vốn thường được gọi là cổ phiếu. Người nắm giữ chứng khoán vốn gọi là chủ doanh nghiệp và người sở hữu chứng khoán nợ được hiểu là chủ nợ doanh nghiệp.

Chứng khoán nợ là gì?

Chứng khoán nợ là loại chứng khoán chứng nhận mối quan hệ chủ nợ của người sở hữu đối với công ty phát hành. Chứng khoán nợ tồn tại dưới dạng trái phiếu, chứng khoán dạng nợ và giấy tờ, công cụ thị trường tiền, công cụ tài chính phái sinh. Ở nền kinh tế các nước phát triển, chứng khoán nợ có tỷ trọng giao dịch khá cao trên thị trường chứng khoán.

Chứng khoán vốn là gì?

Chứng khoán vốn là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành, xác nhận quyền sở hữu một phần thu nhậptài sản của công ty. Như vậy người sở hữu chứng khoán vốn cũng có nghĩa là người sở hữu công ty. Tất nhiên họ có quyền hưởng những lợi ích từ công ty mang lại. Chứng khoán vốn bao gồm: cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, chứng chỉ quỹ…

Điểm giống nhau giữa chứng khoán nợ và chứng khoán vốn

– Đều được gọi là chứng khoán.

– Đều có 2 loại: Ghi tên và không ghi tên.

– Trong nội dung của cổ phiếu và trái phiếu đều có ghi:

  • Tên, trụ sở chính của công ty phát hành.
  • Số và ngày cấp giấy chứng nhận ĐKKD.
  • Ngày phát hành.
  • Tên của người sở hữu (cổ đông)

Phân biệt chứng khoán nợ và chứng khoán vốn

 

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh chứng khoán nợ và chứng khoán vốn: chứng khoán là gì các loại chứng khoán, khái niệm chứng khoán vốn, chứng khoán và cổ phiếu khác nhau như thế nào, so sánh cổ phiếu và trái phiếu, các loại chứng khoán trên thị trường, đặc điểm của chứng khoán, cổ phiếu là gì, công ty tnhh có được phát hành chứng khoán không

5/5 - (2 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền