Giáo trình pháp luật kinh tế – Ths. Ngô Tăng Phước

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp Giáo trình pháp luật kinh tế - Ths. Ngô Tăng Phước

Giáo trình Pháp luật kinh tế được biên soạn với nội dung tập trung vào những quy định cơ bản, hiện hành của pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, thương mại.

 

Giáo trình pháp luật kinh tế

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền