Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Đại học Huế

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật hiến pháp, Luật hiến pháp nước ngoài Luật hiến pháp nước ngoài

Xin chia sẻ với các bạn Ebook giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – NXB Công an nhân dân – Giáo trình của Đại học Huế (Trung tâm đào tạo từ xa) do PGS,TS. Thái Vĩnh Thắng biên soạn.

 

Những tài liệu liên quan:

 

Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài PDF

  1. Giới thiệu Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Đại học Huế
  2. Tóm tắt nội dung của giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Đại học Huế
  3. [Download Ebook] Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài .PDF
  4. Xem trước Ebook

Luật hiến pháp nước ngoài

Giới thiệu Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Đại học Huế

Kể từ khi bản Hiến pháp đầu tiên của nhân loại là Hiến pháp nước Mỹ năm 1787 ra đời thế giới đã biết đến hàng trăm bản Hiến pháp. Ngày nay, các quốc gia trên thế giới đã quen thuộc với quan niệm Hiến pháp là đạo luật cơ bản của mỗi quốc gia và đối với việc xây dựng, phát triển một quốc gia việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện Hiến pháp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Vì lý do đó mà khoa học Luật hiến pháp ngày càng phát triển và có ý nghĩa ngày càng lớn trong hệ thống các bộ môn khoa học pháp lý.

Mặc dù tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về Hiến pháp và giá trị xã hội của Hiến pháp, tuy nhiên không ai phủ nhận vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp và Luật hiến pháp trong tổ chức, kiểm soát quyền lực nhà nước và trong việc bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Có thể coi Hiến pháp là trái tim của cơ thể pháp luật của mỗi quốc gia.
Trong thời đại hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá, mối quan hệ giao lưu giữa các quốc gia ngày càng phát triển, sự hiểu biết về Hiến pháp và Luật hiến pháp nước ngoài rất cần thiết đối với mọi người, đặc biệt là các chuyên gia pháp luật.

Nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Luật hiến pháp nước ngoài cho sinh viên luật, chúng tôi đã biên soạn cuốn giáo trình này.

Do đối tượng và phạm vi nghiên cứu rộng, chắc hẳn giáo trình còn có những hạn chế nhất định. Chúng tôi mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc để cho việc biên soạn lần sau được hoàn thiện hơn.

TM. Tập thể tác giả
PGS,TS. Thái Vĩnh Thắng

Tóm tắt nội dung của giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Đại học Huế

A. PHẦN CHUNG

Chương I. Những khái niệm cơ bản về Luật Hiến pháp nước ngoài
Chương II. Hiến pháp nguồn cơ bản của ngành luật hiến pháp
Chương III. Chế độ bầu cử
Chương IV. Các mô hình chính thể và cấu trúc nhà nước
Chương V. Nghị Viện
Chương VI. Nguyên thủ quốc gia
Chương VII. Chính phủ
Chương VIII. Hệ thống cơ quan tư pháp
Chương IX. Tổ chức chính quyền địa phương
Chương X. Đảng phái chính trị và vai trò của nó trong đời sống chính trị xã hội
Chương XI. Các mô hình cơ quan bảo hiến của nhà nước

B. PHẦN RIÊNG

Chương XII. Những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp Hoa Kỳ
Chương XIII. Những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp nước Cộng hòa Pháp
Chương XIV. Những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp nước Liên bang Nga
Chương XV. Những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp Liên hiệp Vương quốc Anh

Download Ebook Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài .PDF

Xem trước Ebook Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài

Phần A

Giáo trình Luật hiến pháp nước ngoài -Phần A - PGS.TS Thái Vĩnh Thắng

Phần B

Giáo trình Luật hiến pháp nước ngoài - Phần B - PGS.TS Thái Vĩnh Thắng
5/5 - (21424 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền