[PDF] Giáo trình Triết học – NXB Đại học Sư phạm

Chuyên mụcGiáo trình luật, Triết học Giáo trình triết học Nhà xuất bản Đại học Sư phạm pdf

[Download Ebook] Giáo trình Triết học – NXB Đại học Sư phạm (dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên ngành triết học). Chủ biên: Nguyễn Văn Tài & Phạm Văn Sinh.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Triết học – NXB Đại học Sư phạm

Download tài liệu về máy

Giáo trình triết học Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

 1. Giới thiệu giáo trình Triết học – NXB Đại học Sư phạm
 2. Nội dung giáo trình Triết học – NXB Đại học Sư phạm
 3. [Download Ebook] Giáo trình Triết học PDF

Triết học

Giới thiệu giáo trình Triết học – NXB Đại học Sư phạm

Thực hiện thông tư số 08/2013/TT-BGDĐ ngày 08/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo về việc ban hành chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo thạc sĩ Tiến Sĩ;  căn cứ quyết định số 2511/QĐ-BGDĐT ngày 18/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt giáo trình môn Triết học của trường không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sản xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản giáo trình triết học để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành Khoa học Xã hội  và Nhân văn không thuộc chuyên ngành triết học.

Nội dung giáo trình Triết học – NXB Đại học Sư phạm

Giáo trình triết học 2021 gồm 8 chương:

Chương 1. Khái niệm về triết học

 1. Triết học và các vấn đề cơ bản của triết học

 2. Sự hình thành phát triển tư tưởng triết học trong lịch sử

 3. Triết học Mác – Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội

 4. Sự kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo triết học Mác – Lênin trong thực tiễn cách mạng Việt Nam

Chương 2. Bản thể luận

 1. Khái niệm “bản thể luận” và nội dung bản thể luận trong lịch sử triết học

 2. Nội dung bản thể luận của triết học Mác – Lênin

 3. Mối liên hệ giữa khách quan và chủ quan

Chương 3. Phép biện chứng

 1. Khái niệm “biện chứng” và khái quát lịch sử phép biện chứng

 2. Những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật

 3. Những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam

Chương 4. Nhận thức luận

 1. Một số vấn đề nhận thức cơ bản của nhận thức luận

 2. Nhận thức luận duy vật biện chứng

 3. Các hình thức, phương pháp nhận thức khoa học và đặc thù của nhận thức xã hội

 4. Nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn và thực tiễn và sự vận dụng nó trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Chương 5. Học thuyết hình thành kinh tế – xã hội

 1. Phương pháp tiếp cận duy vật và duy tâm về xã hội

 2. Những nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế – xã hội

 3. Giá trị khoa học, cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế – xã hội và sự nhận thức về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Chương 6. Triết học chính trị

 1. Quan điểm về chính trị trong lịch sử triết học

 2. Các phương diện cơ bản về chính trị trong đời sống xã hội

 3. Vấn đề đổi  mới chính trị ở Việt Nam hiện nay

Chương 7. Ý thức xã hội

 1. Khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội và các hình thái ý thức xã hội

 2. Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

Chương 8. Triết học về con người

 1. Khái lược các quan điểm triết học về con người trong lịch sử

 2. Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người

 3. Vấn đề con người trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

 4. Vấn đề phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Nội dung của giáo trình triết học được biên soạn theo hướng cập nhật kiến thức mới, phát huy tính tích cực, chủ, liên hệ với thực tiễn của người Học các chuyên ngành Xã hội và Nhân văn. giáo trình này còn là tài liệu cần thiết cho giảng viên các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng chuyên ngành lý luận chính trị và các độc giả quan tâm. Trong quá trình tổ chức Biên soạn bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các viện nghiên cứu và Đào tạo triết học các trường đại học học viện các nhà khoa học và đặc biệt là giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo giáo sư tiến sĩ Trần Phúc Khang phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết thông tiến sĩ trong Văn Thịnh phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Dương Tiến sĩ Lê Ngọc Hồng Tiến sĩ Nguyễn Bá Cường… Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn, do những hạn chế khách quan và chủ quan nên vẫn còn những nội dung cần tiếp tục được bổ sung và sửa đổi. Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà xuất bản Đại học Sư phạm mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để những lần tái bản sau giáo trình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Giáo trình Triết học 2021

Giáo trình triết học Nhà xuất bản Đại học Sư phạm PDF
Trang cuối của Giáo trình triết học – Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

[Download] Giáo trình Triết học PDF

Download tài liệu về máy

Giáo trình triết học Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Những nội dung liên quan đến giáo trình triết học pdf, Giáo trình triết học 2019, Giáo trình triết học Mác – Lênin ctu, giáo trình triết học mác – lênin nxb giáo dục, giáo trình triết học mác – lênin 2020, Giáo trình Triết học Mác – Lênin 2021, Giáo trình triết học Mác-Lênin NEU, Giáo trình triết học Mác – Lênin 2006, Giáo trình triết học Mác – Lênin NXB chính trị quốc gia, Giáo trình Triết học Sau Đại học NXB Đại học Sư phạm, giáo trình triết học (dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ – tiến sĩ)

Giới thiệu Giáo trình Triết học – NXB Đại học Sư phạm

Giáo trình Triết học của trường không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sản xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản giáo trình triết học để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành Khoa học Xã hội  và Nhân văn không thuộc chuyên ngành triết học.

Nội dung của Giáo trình Triết học – NXB Đại học Sư phạm

Giáo trình Triết học – NXB Đại học Sư phạm gồm 8 chương:
– Chương 1. Khái niệm về triết học
– Chương 2. Bản thể luận
– Chương 3. Phép biện chứng
– Chương 4. Nhận thức luận
– Chương 6. Triết học chính trị
– Chương 7. Ý thức xã hội
– Chương 8. Triết học về con người

5/5 - (30489 bình chọn)

Phản hồi

 1. Hi hocluat.vn. có thể gửi chi xin file mềm giáo trình Triết học – NXB Đại học Sư phạm k ạ? Xin cảm ơn.

 2. Xin chào hocluat.vn, mong hocluat.vn có thể cho mình xin file mềm giáo trình Triết học – NXB Đại học sư phạm? Xin cảm ơn.

 3. Xin chào Ban quản trị Hocluat.vn, Ban quản trị có thể cho mình xin file mềm giáo trình Triết học – NXB Đại học sư phạm được k ạ? Xin cảm ơn ạ

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền