Thông tin Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình

Chuyên mụcBạn có biết? Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình

Giới thiệu Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình

Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình được UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định thành lập ngày 09/6/1990 theo Pháp lệnh Luật sư năm 1987 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, để giúp cho tổ chức và cá nhân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 

Những nội dung liên quan:

 

Trong những năm vừa qua, Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu nội dung của đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế. Hoạt động hành nghề của đội ngũ luật sư đã đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp về mặt pháp lý, góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh.

Địa chỉ trụ sở của Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình

Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình có trụ sở tại: Số 9 Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng KTKL Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình

Ban Chủ nhiệm

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình khóa IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024) gồm có các luật sư:

1. Phạm Hoan

2. Nguyễn Văn Hải

3. Phạm Hữu Lâm

4. Tôn Nữ Thu Hà

5. Nguyễn Thị Hương Lan

Chủ nhiệm

Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình hiện nay là Luật sư Phạm Hoan.

Phó chủ nhiệm

1. Nguyễn Văn Hải

2. Phạm Hữu Lâm

3. Tôn Nữ Thu Hà

4. Nguyễn Thị Hương Lan

Hội đồng khen thưởng kỷ luật

1. Ngô Xuân Phúc

2. Phạm Văn Hoàng

3. Ngô Thành Hưng

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình

Căn cứ Luật Luật sư, căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình xây dựng nội nội quy, quy chế tổ chức hoạt động của Đoàn luật sư tỉnh để điều chỉnh mọi quan hệ trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của luật sư, tăng cường trách nhiệm tự quản lý kết hợp với quản lý nhà nước đối với tổ chức hành nghề luật sư của Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình.

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 1

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 2

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 3

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 4

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 5

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 6

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 7

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 8

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 9

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 10

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 11

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 12

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 13

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 14

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 15

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 16

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 17

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 18

Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Thái Bình - Trang 19

5/5 - (30283 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền