Có được nộp lại đơn khởi kiện hay không?

Chuyên mụcLuật dân sự Có được nộp lại đơn khởi kiện hay không?

Thưa luật sư, mới đây tôi nộp đơn khởi kiện ra Tòa án nhưng bị trả lại do hết thời hiệu khởi kiện. Vậy xin luật sư giải đáp giúp, trong những trường hợp nào thì Tòa án có quyền trả lại đơn khởi kiện, và tôi có quyền nộp lại đơn khởi kiện hay không?

 

Trả lời: Bạn có quyền nộp lại đơn khởi kiện.
– Điều 192 BLTTDS
– Nghị quyết 04/2017 của Hội đồng thẩm phán.
Giải đáp:
Điều 192 BLTTDS quy định những trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện, bao gồm: “người khởi kiện không có quyền khởi kiện hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự; chưa đủ điều kiện khởi kiện theo quy định; vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.”
Theo đó, “hết thời hiệu khởi kiện” không phải là một trong những căn cứ để trả lại đơn khởi kiện. Nghị quyết 04/2017 của Hội đồng thẩm phán đã quy định rõ hơn:
“Khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 không quy định căn cứ trả lại đơn khởi kiện vì lý do thời hiệu khởi kiện đã hết, vì vậy, Tòa án không được lấy lý do thời hiệu khởi kiện đã hết để trả lại đơn khởi kiện”
Vì vậy, bạn hoàn toàn có quyền nộp lại đơn khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp của mình.
5/5 - (4 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền