Công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài xử lý thế nào?

Chuyên mụcLuật hình sự, Luật tố tụng hình sự Công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài
Đoàn Thị Hương, nghi phạm bị cảnh sát Malaysia bắt sau vụ ám sát ông Kim Jong Nam tại phi trường Kuala Lumpur ngày 13/2

Theo quy định tại Điều 6 của Bộ luật Hình sự Việt Nam  năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) thì:

 

Công dân Việt Nam phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo Bộ luật này.
Quy định này cũng được áp dụng đối với người không quốc tịch thường trú ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Như vậy, hành vi phạm tội ở nước ngoài của công dân Việt Nam vẫn bị xử lý theo pháp luật hình sự của Việt Nam.

 

Như vậy, nếu như công dân Việt Nam hoặc người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam phạm tội ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu tội đã thực hiện được quy định trong Bộ luật hình sự. Vì theo nguyên tắc quốc tịch thì công dân Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam ở bất cứ nơi nào, đồng thời phải tuân thủ pháp luật ở nước sở tại; bên cạnh đó, việc xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp này sẽ còn phụ thuộc vào các điều ước quốc tế giữa Việt Nam và nước sở tại đã ký kết.

 

Theo đó, việc dẫn độ tội phạm giữa hai nước phải bảo đảm phù hợp với những điều khoản đã ghi trong Hiệp định tương trợ tư pháp, nước ký kết này sẽ dẫn độ công dân của nước ký kết kia đang ở trên lãnh thổ của nước mình cho nước kia để tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc để thi hành bản án, quyết định hình sự.

Đặc biệt, việc dẫn độ phải đáp ứng điều kiện dẫn độ và không thuộc các trường hợp từ chối dẫn độ cũng thường được quy định trong Hiệp định tương trợ tư pháp hoặc theo quy định của nước sở tại.

Trong trường hợp, không có hiệp định tương trợ tư pháp việc tương trợ trong việc dẫn độ, hỗ trợ điều tra … sẽ phụ thuộc vào sự hợp tác của các quốc gia trên nguyên tắc có đi có lại trong từng trường hợp cụ thể. Nếu nước bạn không dẫn độ người phạm tội, thì người này có thể bị xử lý theo quy định và trình tự tố tụng tại nước sở tại.

Khi đó, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc cho thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ.

 


 

Các tìm kiếm liên quan đến người nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ việt nam: người nước ngoài phạm tội giết người ở việt nam, công dân việt nam phạm tội ở nước ngoài, người có quốc tịch nước ngoài phạm tội ở việt nam, điều 6 bộ luật hình sự, công dân nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ việt nam, trách nhiệm hình sự đối với người nước ngoài, nguoi nuoc ngoai pham toi, xử lý người nước ngoài vi phạm

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền