So sánh phạm tội chưa đạt với tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Chuyên mụcLuật hình sự pham-toi-chua-dat

Điểm giống nhau giữa phạm tội chưa đạt và tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Phạm tội chưa đạt và tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội đều là trường hợp tội phạm không được thực hiện đến cùng.

 

Phân biệt phạm tội chưa đạt và tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

 

   Phạm tội chưa đạt Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội
 Khái niệm Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản.
 CSPL  Điều 16 BLHS 2015
Nguyên nhân tác động Đối với hành vi phạm tội chưa đạt việc người phạm tội không tiếp tục thực hiện tội phạm nữa lại là do nguyên nhân khách quan tác động (chứ không phải do chủ quan như tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội) khiến cho hành vi phạm tội không thể thực hiện được đến cùng. Người phạm tội tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là xuất phát từ ý muốn chủ quan của bản thân họ quyết định không tiếp tục thực hiện tội phạm nữa nên ở góc độ nào đó, hành vi này được xem là đã mất tính nguy hiểm cho xã hội. (*)
Hậu quả pháp lý Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm trong trường hợp hành vi của họ không cấu thành tội phạm khác; còn nếu hành vi của họ đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm khác thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đó.

 

(*) Điều kiện để được coi là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội khi:

– Việc chấm dứt thực hiện ý định hoặc hành vi phạm tội của người phạm tội phải “tự nguyện” và “dứt khoát”, có nghĩa người đó phải hoàn toàn từ bỏ ý định phạm tội hoặc hành vi phạm tội mà họ đã bắt đầu, chứ không phải tạm thời dừng lại chốc lát để chờ cơ hội, điều kiện thuận lợi khác hay chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ hơn công cụ, phương tiện phạm tội sẽ tiếp tục phạm tội;

– Việc chấm dứt thực hiện tội phạm phải và chỉ xảy ra trong trường hợp tội phạm được thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội và giai đoạn phạm tội chưa đạt, chứ không thể xảy ra ở giai đoạn phạm tội chưa đạt đã hoàn thành hay giai đoạn tội phạm hoàn thành;

– Điều kiện khách quan không có gì ngăn cản việc thực hiện, nếu người phạm tội muốn thực hiện tội phạm, họ hoàn toàn có thể tiến hành được.

 


 

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh phạm tội chưa đạt với tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội: điểm khác nhau giữa phạm tội chưa đạt và tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, so sánh phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành và phạm tội chưa đạt đã hoàn thành, so sánh chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt, ví dụ về tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, tiểu luận tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, ví dụ về chuẩn bị phạm tội, ví dụ về tội phạm kết thúc, trách nhiệm hình sự của phạm tội chưa đạt, ví dụ về các giai đoạn thực hiện tội phạm

So sánh phạm tội chưa đạt với tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội
Đánh giá

Bài viết liên quan

Tác giả: Thích Học Luật 381 Bài viết
"Ớt dù cay vẫn ăn cả vỏ, Chuối dù ngọt cũng bỏ vỏ ngoài..." Có những quy luật tự nhiên của tạo hóa mà ta không thể không thừa nhận.

Bình luận

avatar