Câu hỏi nhận định đúng sai môn Luật công chứng (có đáp án)

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật Công chứng Luật Công chứng năm 2014

Tổng hợp các câu hỏi nhận định môn Luật công chứng có đáp án để bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả tốt.

 

Các nội dung liên quan:

 

1. Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi thực hiện công chứng, công chứng viên chỉ xác nhận có giao dịch, hợp đồng được xác lập trên thực tế, tổ chức cá nhân giao kết hợp đồng, giao dịch phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hợp đồng giao dịch.

=> Nhận định này Sai. Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014. Công chứng viên khi thực hiện việc công chứng không chỉ xác nhận có giao dịch, hợp đồng được xác lập trên thực tế (tính xác thực) mà còn chứng nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của hợp đồng, giao dịch, đồng thời, cùng với các bên trong giao dịch, hợp đồng chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch đó.

2. Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc công chứng bản sao được thực hiện bởi Ủy ban nhân dân cấp quận và Ủy ban nhân dân cấp xã.

=> Nhận định này Sai. Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng. Đối tượng công chứng không phải bản sao mà là giao dịch, hợp đồng. Việc công chứng không được thực hiện bởi UBND các cấp mà được thực hiện ở các tổ chức hành nghề công chứng, bởi các công chứng viên.

3. Theo quy định của pháp luật hiện hành, công chứng viên chỉ công chứng đối với những hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải công chứng.

=> Nhận định này Sai. Điều 2 Luật Công chứng. Ngoài những hợp đồng, giao dịch bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng, công chứng viên còn thực hiện công chứng đối với những giao dịch, hợp đồng bằng văn bản mà cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

4. Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

=> Nhận định này Sai. Khoản 2 Điều 44 Luật Công chứng quy định những trường hợp việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, đó là: người yêu cầu công chứng là người già yếu không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Như vậy, không phải lúc nào việc công chứng cũng bắt buộc phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

5. Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức hành nghề công chứng gồm có Phòng công chứng nhà nước và Văn phòng công chứng.

=> Nhận định này Sai. Điều 18 Luật Công chứng. Hình thức tổ chức hành nghề công chứng gồm phòng công chứng và văn phòng công chứng. Không có khái niệm phòng công chứng nhà nước, vì nếu thêm từ “nhà nước” vào “phòng công chứng” sẽ tạo ra sự bất bình đẳng giữa phòng công chứng và văn phòng công chứng, dễ gây hiểu lầm việc công chứng ở phòng công chứng có giá trị hơn việc công chứng ở văn phòng công chứng.

6. Tất cả các văn bản công chứng đều được sử dụng làm chứng cứ trước Tòa án.

=> Nhận định này Sai. Khoản 2 Điều 5 Luật Công chứng, Điều 93 BLTTDS 2015, Điều 86 BLTTHS 2015. Chỉ những văn bản công chứng có hiệu lực, có chứa tình tiết cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ việc mới được dùng làm chứng cứ.

7. Công chứng viên phải cung cấp những thông tin về người yêu cầu công chứng khi cơ quan báo chí yêu cầu.

=> Nhận định này Sai. Điểm a khoản 1 Điều 7, khoản 2 Điều 17, Điều 64 Luật Công chứng 2014.

8. Hoạt động công chứng là một trong những hoạt động tư pháp của nhà nước nhằm bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

=> Nhận định này Sai. Hoạt động tư pháp là những hoạt động điều tra, xét xử, kiểm sát, thi hành án… do cơ quan nhà nước thực hiện. Hoạt động công chứng không được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước mà bởi các tổ chức hành nghề công chứng, mang tính dịch vụ, có ý nghĩa bổ trợ tư pháp.

9. Theo quy định của pháp luật hiện hành, văn bản công chứng bị sai lỗi kỹ thuật có thể được sửa bởi công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng.

=> Nhận định này Đúng. Khoản 2 Điều 50 Luật Công chứng. Việc sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng phải được thực hiện bởi công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động hoặc giải thể thì công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật.

10. Theo quy định của pháp luật hiện hành, cá nhân, tổ chức phải trực tiếp thực hiện thủ tục công chứng đối với tất cả hợp đồng, giao dịch.

=> Nhận định này Sai. Khoản 1 Điều 47, Điều 56 Luật Công chứng. Nếu người yêu cầu công chứng là tổ chức thì việc yêu cầu công chứng được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó. Trường hợp công chứng di chúc, người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.

11. Công chứng viên chỉ được thực hiện việc công chứng đối với những hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại địa bàn quận, huyện, thị xã nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

=> Nhận định này Sai. Điều 42 Luật Công chứng. Đối với hợp đồng, giao dịch về bất động sản, công chứng viên được thực hiện việc công chứng ở mọi quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở.

12. Công chứng viên được hành nghề tự do.

=> Nhận định này Sai. Điều 17 Luật Công chứng. Công chứng viên được lựa chọn nơi để hành nghề công chứng, trừ công chứng viên của Phòng công chứng. Tuy nhiên, công chứng viên chỉ được hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng.

13. Công chứng viên không được kiêm nhiệm.

=> Nhận định này Đúng. Điều 2 Nghị định 04/2013. Công chứng viên phải hành nghề chuyên trách; không được đồng thời hành nghề khác, không được kiêm nhiệm các chức danh tư pháp như luật sư, đấu giá viên, trọng tài viên, thừa phát lại hoặc các chức danh tư pháp khác.

14. Mọi tổ chức, cá nhân đều có thể được cung cấp dịch vụ công chứng ngoài trụ sở.

=> Nhận định này Sai. Khoản 2 Điều 44 Luật Công chứng. Chỉ trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng mới có thể được cung cấp dịch vụ công chứng ngoài trụ sở.

15. Công chứng viên được tự do thỏa thuận về mức phí công chứng các hợp đồng, giao dịch.

=> Nhận định này Sai. Khoản 2 Điều 66 Luật Công chứng. Công chứng viên không được tự do thỏa thuận về mức phí công chứng các hợp đồng, giao dịch. Mức thu, chế độ thu, nộp, sử dụng và quản lý phí công chứng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

16. Người đã vi phạm pháp luật thì không được bổ nhiệm làm công chứng viên.

=> Nhận định này Sai. Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Công chứng. Chỉ những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý; đã bị kết án về tội phạm do cố ý; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì mới không được bổ nhiệm công chứng viên. Các đối tượng vi phạm pháp luật mà không nằm trong những trường hợp nêu trên (Ví dụ như người đã bị kết án nhưng đã được xóa án tích về tội phạm do vô ý) và thỏa các điều kiện, tiêu chuẩn thì có thể được bổ nhiệm làm công chứng viên.

17. Công chứng viên có thể chuyển sang hành nghề luật sư.

=> Nhận định này Sai. Khi còn là công chứng viên thì không được chuyển sang hành nghề luật sư.

18. Tất cả các cá nhân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam có bằng cử nhân luật đều có thể được bổ nhiệm làm công chứng viên.

=> Nhận định này Sai. Chỉ những công dân Việt Nam (chứ không phải tất cả cá nhân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam) thỏa mãn các tiêu chuẩn, điều kiện luật định mới có thể được bổ nhiệm làm công chứng viên.

19. Người đã vi phạm pháp luật hình sự thì không được bổ nhiệm làm công chứng viên.

=> Nhận định này Sai. Khoản 1 Điều 13 Luật Công chứng. Chỉ những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý, đã bị kết án về tội phạm do cố ý mới không được bổ nhiệm làm công chứng viên. Như vậy, những đối tượng vi phạm pháp luật hình sự mà không thuộc các trường hợp nêu trên (ví dụ như người đã bị kết án mà được xóa án tích về tội phạm do vô ý) thì vẫn được bổ nhiệm làm công chứng viên.

20. Tất cả các công chứng viên đều phải là người đã được đào tạo nghề công chứng.

=> Nhận định này Sai. Điều 10 Luật Công chứng. Những người thuộc đối tượng được miễn đào tạo nghề công chứng có thể được bổ nhiệm công chứng viên mà không cần qua đào tạo.

21. Tất cả hợp đồng, văn bản về bất động sản mà bên có bất động sản là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài phải được công chứng tại Phòng Công chứng.

22. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ được sử dụng vào mục đích đăng ký kết hôn.

23. Luật sư luôn có nghĩa vụ giữ bí mật cho khách hàng của mình

24. Công ty luật có vốn 100% nước ngoài được quyền nhận vụ việc tư vấn cho công dân Việt Nam.

25. Tất cả các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh của hộ gia đình, cá nhân, được lựa chọn hình thức chứng thực tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc công chứng tại các Phòng Công chứng của tỉnh.

 


Các tìm kiếm liên quan đến câu hỏi nhận định môn luật công chứng, nhận định luật công chứng, câu hỏi luật công chứng, nhận định môn công chứng luật sư có đáp án, bài tập tình huống môn công chứng luật sư, câu hỏi nhận định môn luật công chứng chứng thực, tình huống công chứng chứng thực, bài tập tình huống về luật công chứng, nhận định môn luật luật sư

3.5/5 - (13 bình chọn)

Phản hồi

  1. chào ad e có một thắc mắc là Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thị hành giữa các bên, trường hợp 01 bên không thực hiện nghĩa vụ thì bên kia có quyển yêu cầu cơ quan thi hành án tiến hành cưỡng chế không?

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền