Cán bộ, công chức phải công khai họ tên và hình ảnh thật trên mạng xã hội?

Chuyên mụcBạn có biết?, Tin tức pháp luật Tham gia mạng xã hội

Cán bộ, công chức phải công khai sự xuất hiện trên mạng xã hội bằng cách sử dụng họ tên và hình ảnh thật của mình, còn cơ quan nhà nước dùng mạng xã hội phải đăng ký là một trong những nội dung trong Bộ quy tắc ứng xử cho nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội (MXH) ở Việt Nam đang được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) xây dựng.

Theo dự thảo Bộ quy tắc mà Viện Nghiên cứu Chiến lược TTTT – đơn vị chủ trì xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên MXH – thông tin trong một hội thảo lấy ý kiến mới đây, Bộ quy tắc bao gồm quy tắc ứng xử cho các đối tượng là Nhà cung cấp dịch vụ MXH, cơ quan nhà nước sử dụng MXH, tổ chức sử dụng dịch vụ MXH, người dân sử dụng MXH và công chức (CC), viên chức (VC), người lao động (NLĐ) trong cơ quan nhà nước dùng MXH.

Trong đó, đối với người sử dụng MXH là CC, VC, NLĐ trong cơ quan nhà nước, Bộ quy tắc đề xuất: “ CC, VC, NLĐ trong cơ quan nhà nước phải công khai sự xuất hiện trên MXH bằng cách sử dụng họ tên và hình ảnh thật của cá nhân, công khai cơ quan đang công tác”.

Dự thảo quy tắc nêu rõ: “CC, VC, NLĐ trong cơ quan nhà nước phải thực hiện ứng xử trên MXH về các vấn đề chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với vai trò, nguyên tắc, quyền hạn của cá nhân và của cơ quan chủ quản. Trong đó, phải thông báo rõ ràng về việc các ứng xử trên MXH là việc làm mang tính cá nhân, không đại diện cho cơ quan chủ quản hay được ủy quyền bởi cơ quan chủ quản”.

Về những hành vi không được phép, Bộ Quy tắc đề xuất CC, VC, NLĐ không được lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi ứng xử trên MXH, không được ứng xử thuận chiều với những thông tin xấu, độc, tin đồn gây ảnh hưởng tiêu cực trên MXH, không được ứng xử trên MXH trái với các chuẩn mực về đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời không được cung cấp thông tin nội bộ liên quan đến cá nhân, tổ chức mà do vị trí công tác của mình có được khi chưa được ủy quyền bởi cơ quan có thẩm quyền.

Với cơ quan nhà nước sử dụng dịch vụ MXH, Bộ quy tắc đề xuất các đơn vị này phải đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu và địa chỉ trang MXH (dấu tick  xanh). Người đứng đầu cơ quan hoặc người được người đứng đầu cơ quan ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí chịu trách nhiệm trước những thông tin được đăng tải trên trang MXH của cơ quan nhà nước.

Cơ quan nhà nước phải công khai danh tính, đầu mối liên lạc của cá nhân chịu trách nhiệm trước những thông tin được đăng tải và cá nhân có trách nhiệm trực tiếp thực hiện quản trị, đăng tải nội dung thông tin lên trang MXH. Nội dung thông tin trên MXH cần phải nhất quán về nội dung với thông tin được cung cấp trên cổng thông tin điện tử chính thức và trên những phương tiện truyền thông khác.

Dự thảo Bộ quy tắc cũng yêu cầu cơ quan nhà nước  phải bảo mật thông tin của công dân khi cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua trang MXH, đồng thời có cơ chế khuyến khích người dân tham gia xây dựng và phản biện một cách tích cực các vấn đề chính sách.

Nguồn: Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền