Các nhóm ngành dịch vụ trong thương mại quốc tế

Chuyên mụcLuật thương mại Các nhóm ngành dịch vụ trong thương mại quốc tế

Việc xác định các nhóm ngành dịch vụ sẽ dựa vào Hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm tạm thời ( Provisional Central  Produc_CPC) của Liên Hiệp Quốc. Theo hệ thống phân loại này, dịch vụ được chia làm 11 nhóm ngành ( service sector) cơ bản như sau:

 

 1. Dịch vụ thông tin: Bao gồm các dịch vụ chuyển phát, viễn thông và nghe nhìn.
 2. Dịch vụ kinh doanh: Bao gồm các dịch vụ chuyên môn như dịch vụ pháp lý, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kiến trúc, dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ tư vấn quản lý.
 3. Dịch vụ phân phối: Bao gồm dịch vụ đại lý hoa hồng, dịch vụ bán buôn, bán lẻ và nhượng quyền thương mại.
 4. Dịch vụ xây dựng: Bao gồm các dịch vụ thi công xây dựng nhà cao tầng, công trình kỹ thuật dân dụng, xây dựng lắp đặt, hoàn thiện công trình xây dựng.
 5. Dịch vụ giáo dục: Bao gồm các dịch vụ liên quan tới quản lý môi trường như dịch vụ xử lý nước thải, xử lý rác thải, các dịch vụ làm sạch khí thải công nghiệp, dịch vụ đánh gia tác động môi trường.
 6. Dịch vụ tài chính: Bao gồm các dịch vụ tài chính ngân hàng như dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ chứng khoáng.
 7. Dịch vụ y tế: Bao gồm các dịch vụ y tế, an sinh xã hội như bệnh viện, dịch vụ khám chữa bệnh.
 8. Dịch vụ du lịch: Bao gồm các dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng, dịch vụ lữ hành, dịch vụ cung cấp thức ăn
 9. Dịch vụ văn hóa, giải trí và thể thao
 10. Dịch vụ vận tải: Là một trong các nhóm ngành dịch vụ phổ biến trong thương mại quốc tế, bao gồm các dịch vụ vận tải biển, vận tải đường bộ đường sắt, đường thủy, hàng không, các dịch vụ hỗ trợ vận tải.
 11. Dịch vụ môi trường: Bao gồm các dịch vụ liên quan tới quản lý môi trường như dịch vụ xử lý nước thải, xử lý rác thải, các dịch vụ làm sạch khí thải công nghiệp, dịch vụ đánh giá tác động môi trường.

 

Các nhóm ngành dịch vụ trên bao gồm nhiều phân ngành dịch vụ và các biểu cam kết mở cửa thị trường thương mại dịch vụ của quốc gia phải được xây dựng trên cơ sở cách phân loại đó. Tương ứng với mỗi ngành dịch vụ quốc gia phải đưa ra cam kết mở cửa thị trường, mức độ mở cửa thị trường và lộ trình mở cửa thị trường cho các phương thức cung cấp dịch vụ và phải đảm bảo thực thi các cam kết liên quan.

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền