Vật quyền

Vật quyền là gì?

Vật quyền là quyền của một chủ thể có thể thực hiện trực tiếp và ngay tức khắc trên một vật; và đối tượng của vật quyền là vật. Vật quyền là một bộ phận quan trọng của khái niệm tài sản.


Các tìm kiếm liên quan đến vật quyền là gì, trái quyền là gì, vật quyền trong luật la mã, ví dụ về vật quyền, quyền đối nhân là gì, ví dụ trái quyền, tại sao nói quyền hưởng dụng là vật quyền theo người, vật quyền theo vật là gì, khái niệm quyền đối vật

Trở về đầu trang
di động Máy tính