Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của cơ quan điều tra

Chuyên mụcLuật tố tụng hình sự Khởi tố vụ án

Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của cơ quan điều tra được quy định tại điều 153 bộ luật tố tụng hình sự 2015

 

Điều 153. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự

1. Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với tất cả vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trừ những vụ việc do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đang thụ lý, giải quyết quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

2. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp quy định tại Điều 164 của Bộ luật này.

3. Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp:

a) Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

b) Viện kiểm sát trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

c) Viện kiểm sát trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc theo yêu cầu khởi tố của Hội đồng xét xử.

4. Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm.

 

Các tìm kiếm liên quan đến thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của cơ quan điều tra
thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự 2015
thẩm quyền khởi tố bị can
thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự của viện kiểm sát
trình tự khởi tố vụ án hình sự
khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can
tòa án có quyền khởi tố bị can không
thủ tục khởi tố vụ án hình sự
khởi tố vụ án hình sự là gì

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền