So sánh Chánh án và Chánh tòa

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo

** Chánh án là người đứng đầu tòa án nhân dân.

Chánh án TANDTC do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Chánh án TAND địa phương do Chánh án TANDTC bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

 

** Chánh tòa là người đứng đầu tòa chuyên trách của TAND tối cao và TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chánh tòa do Chánh án TAND nơi có tòa chuyên trách bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức.

 

Ví dụ: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Mính, hiện tại có:
– Chánh án: bà Ung Thị Xuân Hương
– Chánh tòa dân sự: ông Phùng Văn Hải
– Chánh toà Kinh tế: Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung và các chánh tòa khác….

 

Căn cứ: Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014.

Bài viết liên quan

Tác giả: Dân Luật 898 Bài viết
Dùng pháp luật để bảo vệ Người nghèo và kẻ yếu thế trong xã hội - Liên hệ với tôi qua SĐT: 0968.929.015 hoặc Facebook để được để được tư vấn kịp thời và nhận ngay những lời khuyên hữu ích về vấn đề pháp lý mà bạn đang gặp phải.

Bình luận

avatar