So sánh Chánh án và Chánh tòa

Ứng tuyển cộng tác viên - Hocluat.vn

** Chánh án là người đứng đầu tòa án nhân dân.

Chánh án TANDTC do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Chánh án TAND địa phương do Chánh án TANDTC bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

 

** Chánh tòa là người đứng đầu tòa chuyên trách của TAND tối cao và TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chánh tòa do Chánh án TAND nơi có tòa chuyên trách bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức.

 

Ví dụ: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Mính, hiện tại có:
– Chánh án: bà Ung Thị Xuân Hương
– Chánh tòa dân sự: ông Phùng Văn Hải
– Chánh toà Kinh tế: Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung và các chánh tòa khác….

 

Căn cứ: Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014.

Đánh giá

Bài viết liên quan

Tác giả: Dân Luật 790 Bài viết
Nơi nào mà luật pháp bị xem thường thì luật sư cũng không được coi trọng. Để luật pháp và luật sư cùng được coi trọng thì mỗi luật sư bằng chính hoạt động hàng ngày của mình cần vun đắp cho hệ thống luật pháp được trở nên công minh tiến bộ.

Bình luận

avatar