So sánh Chánh án và Chánh tòa

** Chánh án là người đứng đầu tòa án nhân dân.

Chánh án TANDTC do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Chánh án TAND địa phương do Chánh án TANDTC bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

 

** Chánh tòa là người đứng đầu tòa chuyên trách của TAND tối cao và TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chánh tòa do Chánh án TAND nơi có tòa chuyên trách bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức.

 

Ví dụ: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Mính, hiện tại có:
– Chánh án: bà Ung Thị Xuân Hương
– Chánh tòa dân sự: ông Phùng Văn Hải
– Chánh toà Kinh tế: Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung và các chánh tòa khác….

 

Căn cứ: Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014.

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền