Download mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự mới nhất 2020

Chuyên mụcLuật tố tụng dân sự, Mẫu đơn

Đơn khởi kiện vụ án dân sự – Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01 /2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).

Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ, kiện đòi tài sản, bồi thường thiệt hại, tranh chấp đất đai,… mới nhất 2020.

 

Download mẫu đơn khởi kiện dân sự

>>> Tải về máy: Đơn khởi kiện – Mẫu số 23 – DS

Mẫu đơn khởi kiện dân sự mới nhất

Mẫu đơn khởi kiện dân sự

Hướng dẫn sử viết đơn khởi kiện dân sự

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày … tháng … năm …..…).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Mẫu đơn khởi kiện dân sự mới nhất
Mẫu đơn khởi kiện theo nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP

Những mẫu đơn khởi kiện dân sự thường gặp

 • Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

 • Mẫu đơn khởi kiện hành chính

 • Mẫu đơn khởi kiện dân sự mới nhất

 • Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

 • Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

 • Mẫu đơn khởi kiện dân sự 2019

 • Mẫu đơn khởi kiện dân sự 2020

 • Mẫu đơn khởi kiện theo nghị quyết 01/2017

 • Download: mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

 • Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ doanh nghiệp

 • Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân

 • Hướng dẫn khởi kiện đòi nợ tiền

 • Thủ tục khởi kiện nợ khó đòi

 • Đơn khởi kiện đòi nợ hụi

 • Mẫu đơn đòi nợ gửi công an

 • Khởi kiện đòi nợ cá nhân

5/5 - (10968 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền