Hệ thống các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Chuyên mụcLuật hành chính, Thảo luận pháp luật Luật xử lý vi phạm hành chính

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính kèm theo file đính kèm!

 

Các nội dung liên quan:

  • Tìm hiểu về khái niệm và các dấu hiệu vi phạm hành chính
  • Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
  • Khi lập biên bản vi phạm hành chính cần chú ý một số lỗi thường gặp
  • Một số vấn đề đối về xử lý vi phạm hành chính nói chung

 

STT Số, ký hiệu Ngày ban hành/
Ngày có HL
Trích yếu nội dung Cơ quan soạn thảo Văn bản sửa đổi, bổ sung (Số NĐ, ngày ban hành, ngày hiệu lực) Ghi chú
1. 15/2012/QH13 20/6/2012

01/7/2013

Luật xử lý vi phạm hành chính Quốc hội Tải file tại đây
2. 09/2014/UBTVQH13 20/01/2014

20/01/2014

Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân Quốc hội Tải file tại đây
3. 64/2013/NĐ-CP 27/6/2013
15/8/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ Bộ KHCN 93/2014/NĐ-CP

17/10/2014

15/12/2014

Tải file tại đây
4. 79/2013/NĐ-CP 19/7/2013
05/9/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Bộ KH&ĐT Hết hiệu lực Tải file tại đây
5. 80/2013/NĐ-CP 19/7/2013
15/9/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa Bộ KH&CN Tải file tại đây
6. 81/2013/NĐ-CP 19/7/2013
19/7/2013
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính Bộ Tư pháp 97/2017/NĐ-CP

18/8/2017

05/10/2017

Tải file tại đây
7. 93/2013/NĐ-CP 20/8/2013
15/10/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa Bộ GTVT Những quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa hết hiệu lực bởi Nghị định số 132/2015/NĐ-CP

25/12/2015

01/7/2016

Tải file tại đây
8. 95/2013/NĐ-CP 22/8/2013
10/10/2013
Quy định xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bộ LĐ-TB&XH 88/2015/NĐ-CP

07/10/2015

25/11/2015

Tải file tại đây
9. 97/2013/NĐ-CP 27/8/2013
10/10/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng Bộ Công thương Tải file tại đây
10. 98/2013/NĐ-CP 28/8/2013
15/10/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số Bộ Tài chính Tải file tại đây
11. 99/2013/NĐ-CP 29/8/2013 15/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp Bộ KH&CN Tải file tại đây
12. 103/2013/NĐ-CP 12/9/2013
01/11/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản Bộ NN&PTNT Tải file tại đây
13. 105/2013/NĐ-CP 16/9/2013
01/12/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Bộ Tài chính Tải file tại đây
14. 107/2013/NĐ-CP 20/9/2013
15/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Bộ KH&CN Tải file tại đây
15. 108/2013/NĐ-CP 23/9/2013
15/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Bộ Tài chính Tải file tại đây
16. 109/2013/NĐ-CP 24/9/2013
09/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn Bộ Tài chính 49/2016/NĐ-CP

27/05/2016

01/08/2016

Tải file tại đây
17. 110/2013/NĐ-CP 24/9/2013
11/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Bộ Tư pháp 67/2015/NĐ-CP

14/8/2015

01/10/2015

Tải file tại đây
18. 111/2013/NĐ-CP 30/9/2013
15/11/2013
Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn Bộ Tư pháp 56/2016/NĐ-CP

29/6/2016

15/8/2016

Tải file tại đây
19. 112/2013/NĐ-CP 02/10/2013
17/11/2013
Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất Bộ Công an Tải file tại đây
20. 115/2013/NĐ-CP 03/10/2013
18/11/2013
Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính Bộ Công an Tải file tại đây
21. 119/2013/NĐ-CP 09/10/2013
25/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi. Bộ NN&PTNT Tải file tại đây
22. 120/2013/NĐ-CP 09/10/2013
22/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu Bộ Quốc phòng 102/2014/NĐ-CP

10/11/2014

25/12/2014

Tải file tại đây
23. 121/2013/NĐ-CP 10/10/2013
30/11/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý nhà và công sở. Bộ Xây dựng Tải file tại đây
24. 127/2013/NĐ-CP 15/10/2013
15/12/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan Bộ Tài chính – 100/2016/NĐ-CP

01/7/2016

01/7/2016

– 45/2016/NĐ-CP

26/05/2016

01/08/2016

Tải file tại đây
25. 129/2013/NĐ-CP 16/10/2013
15/12/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Bộ Tài chính Tải file tại đây
26. 131/2013/NĐ-CP 16/10/2013
15/12/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Bộ VHTT&DL Tải file tại đây
27. 134/2013/NĐ-CP 17/10/2013
01/12/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Bộ Công thương Tải file tại đây
28. 138/2013/NĐ-CP 22/10/2013
10/12/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Bộ Giáo dục 79/2015/NĐ-CP

14/9/2015

01/11/2015

Tải file tại đây
29. 139/2013/NĐ-CP 22/10/2013
08/12/2013
Quy đinh xử phạt vi phạm hành chinh về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt bão Bộ NN&PTNT Tải file tại đây
30. 142/2013/NĐ-CP 24/10/2013
15/12/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Bộ TN-MT Tải file tại đây
31. 144/2013/NĐ-CP 29/10/2013
15/12/2013
Quy định về xử phạt hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em Bộ LĐ-TB&XH Tải file tại đây
32. 147/2013/NĐ-CP 30/10/2013
15/12/2012
Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng Bộ GTVT Tải file tại đây
33. 148/2013/NĐ-CP 30/10/2013
15/12/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề Bộ LĐ-TB&XH Hết hiệu lực Tải file tại đây
34. 155/2013/NĐ-CP 11/11/2013
01/01/2014
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư Bộ KH-ĐT Hết hiệu lực Tải file tại đây
35. 157/2013/NĐ-CP 11/11/2013
25/12/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng , bảo về rừng và quản lý lâm sản Bộ NN&PTNT 40/2015/NĐ-CP

27/4/2015

20/6/2015

 

Tải file tại đây
36. 158/2013/NĐ-CP 12/11/2013
1/1/2014
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Bộ VH-TTDL Tải file tại đây
37. 159/2013/NĐ-CP 12/11/2013
01/01/2014
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản Bộ VH-TTDL Tải file tại đây
38. 162/2013/NĐ-CP 12/11/2013
01/01/2014
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ Quốc phòng Tải file tại đây
39. 163/2013/NĐ-CP 12/11/2013
31/12/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương 115/2016/NĐ-CP

08/7/2016

15/9/2016

Tải file tại đây
40. 167/2013/NĐ-CP 12/11/2013
28/12/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình. Bộ Công an Tải file tại đây
41. 171/2013/NĐ-CP 13/11/2013
01/01/2014
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Bộ GTVT Hết hiệu lực Tải file tại đây
42. 173/2013/NĐ-CP 13/11/2013
01/01/2014
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ Bộ TN-MT 84/2017/NĐ-CP

18/7/2017

10/9/2017

Tải file tại đây
43. 174/2013/NĐ-CP 13/11/2013
15/01/2014
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện Bộ TT&TT Tải file tại đây
44. 179/2013/NĐ-CP 14/11/2013
30/12/2013
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Bộ TN-MT Tải file tại đây
45. 165/2013/NĐ-CP 12/11/2013
28/12/2013
Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường Bộ Công an Tải file tại đây
46. 166/2013/NĐ-CP 12/11/2013
28/12/2013
Quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Bộ Tư pháp Tải file tại đây
47. 169/2013/NĐ-CP 12/11/2013
01/01/2014
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia Bộ Q.phòng Tải file tại đây
48. 176/2013/NĐ-CP 14/11/2013
31/12/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế Bộ Y tế 65/2015/NĐ-CP

07/8/2015

01/10/2015

Tải file tại đây
49. 178/2013/NĐ-CP 14/11/2013
31/12/2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Bộ Y tế Tải file tại đây
50. 185/2013/NĐ-CP 15/11/2013
01/01/2014
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong  hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bản hàng giả, hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bộ Công thương 124/2015/NĐ-CP

19/11/2015

05/01/2016

Tải file tại đây
51. 192/2013/NĐ-CP 21/11/2013
15/01/2014
Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước 58/2015/NĐ-CP

16/6/2015

01/8/2015

Tải file tại đây
52. 221/2013/NĐ-CP 30/12/2013

15/02/2014

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tải file tại đây
53. 02/2014/NĐ-CP 10/01/2014

25/02/2014

Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc Bộ Công an Tải file tại đây
54. 96/2014/NĐ-CP 17/10/2014

12/12/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Tải file tại đây
55. 102/2014/NĐ-CP 10/11/2014

25/12/2014

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải file tại đây
56. 79/2015/NĐ-CP 14/09/2015

01/11/2015

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tải file tại đây
57. 132/2015/NĐ-CP 25/12/2015

01/7/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Bộ Giao thông vận tải Tải file tại đây
58. 20/2016/NĐ-CP 30/03/2016

15/05/2016

Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính Bộ Tư pháp Tải file tại đây
59. 31/2016/NĐ-CP

 

06/05/2016

25/06/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải file tại đây
60. 46/2016/NĐ-CP 26/05/2016

01/08/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Bộ Giao thông vận tải Tải file tại đây
61. 50/2016/NĐ-CP 01/06/2016

15/07/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải file tại đây
62. 95/2016/NĐ-CP 01/07/2016

01/07/2016

 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải file tại đây
63. 33/2017/NĐ-CP 03/4/2017

20/5/2017

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải file tại đây
64. 03/2017/NĐ-CP 16/01/2017

15/3/2017

Nghị định về kinh doanh casino Bộ Tài chính Tải file tại đây
65. 23/2017/NĐ-CP 13/3/2017

01/5/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ Quốc phòng Tải file tại đây
66. 28/2017/NĐ-CP 20/3/2017

05/5/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải file tại đây
67. 41/2017/NĐ-CP 05/4/2017

20/5/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thô Tải file tại đây
68. 49/2017/NĐ-CP 24/4/2017

24/4/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Bộ Thông tin và Truyền thông Tải file tại đây
69. 115/2016/NĐ-CP 08/7/2016

15/8/2016

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải file tại đây
70. 136/2016/NĐ-CP 09/9/2016

30/10/2016

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tải file tại đây
71. 155/2016/NĐ-CP 18/11/2016

01/02/2017

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải file tại đây
72. Tải file tại đây
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền