Yêu cầu phân quyền Cộng tác viên

Đăng ký tài khoản Hocluat.vnSau khi đã đăng ký thành công tài khoản tại Hocluat.vn, mặc định bạn sẽ được cấp quyền “Thành viên đăng ký” với quyền của Thành viên đăng ký thì bạn chỉ có thể Bình luận mà không thể Đăng bài.

Các cấp bậc tại Hocluat.vn:
Quản trị viên -> Biên tập viên -> Tác giả -> Cộng tác viên -> Thành viên đăng ký

Để yêu cầu Biên tập viên phân quyền Cộng tác viên, bạn vui lòng cập nhật các thông tin trong phần Hồ sơ của tôi và bình luận ở phía dưới với nội dung “Nhận quyền CTV“.

Sau khi được phân quyền Cộng tác viên, bạn có thể Đăng bài với nội dung tương ứng với các chuyên mục (lĩnh vực) mà bạn yêu thích. Biên tập viên sẽ kiểm duyệt bài viết của bạn trước khi bài viết được đăng tải công khai trên website.

Đăng bài tại Hocluat.vn

>>> Xem các quyền lợi của Cộng tác viên tại đây

Những Cộng tác viên đã có khoảng thời gian hoạt động tích cưc ở Hocluat.vn từ 3 tháng trở lên hoặc đã có trên 20 bài viết được đăng tải sẽ được phân quyền Tác giả.

>>> Xem các quyền lợi của Tác giả tại đây

5/5 - (2 bình chọn)

Phản hồi

  • Chào Tiên!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Phi!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Truong!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Mai!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Phương Anh!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Hà!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Uyên!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Minh!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Thu!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Linh!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Hồng!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào An!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Huyền!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Quý!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Đông!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Bảo!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Như!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Hải Anh!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Bảo!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

  • Chào Chi!
   Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
   Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
   Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

 1. Chào Đức!
  Biên tập viễn đã phân quyền Cộng tác viên cho tài khoản của bạn.
  Bạn có thể thử đăng bài để làm quen với công cụ soạn thảo của Hocluat.vn.
  Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền

Chúng tôi rất tiếc, nhưng Hocluat.vn sẽ không hoạt động đúng nếu không bật JavaScript.