Ứng tuyển Cộng tác viên

[Hocluat.vn] là một ấn phẩm về pháp luật với mục đích cung cấp thông tin và kiến thức pháp lý cho cộng đồng, thảo luận về các vấn đề pháp lý cũng như các sinh hoạt chuyên môn của sinh viên, thúc đẩy việc học tập và nghiên cứu pháp luật ở Việt Nam.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm đọc tài liệu phục vụ việc học tập và nghiên cứu pháp luật của sinh viên cũng như đa dạng hoá và nâng cao chất lượng tài liệu trên toàn hệ thống, [Hocluat.vn] tìm kiếm cộng tác viên là các giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh đang làm việc, học tập, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo luật.

Nếu bạn thực sự yêu thích việc chia sẻ thông tin và kiến thức pháp lý cho cộng đồng, muốn góp một phần công sức thúc đẩy việc học tập và nghiên cứu pháp luật ở Việt Nam thì hãy tham gia đội ngũ CTV của [Hocluat.vn] bằng cách Ứng tuyển cộng tác viên tại đây

5/5 - (493 bình chọn)