[PDF] Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2016. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận & Ths. Lê Minh Tiến.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN 2016 – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN 2016 – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN PDF
 4. Một số Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN – Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật Cộng đồng ASEAN, bao gồm: nhập môn Pháp luật Cộng đồng ASEAN, luật cộng đồng chính trị – an ninh ASEAN, luật cộng đồng kinh tế ASEAN, luật cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN,…

Pháp luật Cộng đồng ASEAN là một môn học quan trọng trong hệ thống các môn học thuộc chương trình đào tạo luật trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực mạnh mẽ của Việt Nam hiện nay.

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức biên soạn Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN

Đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức biên soạn Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức lý luận cơ bản về Pháp luật Cộng đồng ASEAN về diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), hợp tác quốc phòng, tương trợ tư pháp hình sự, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia của ASEAN; Khu vực thương mại tự do ASEAN, khu vực đầu tư ASEAN, tự do hóa dịch vụ và lao động lành nghề; thu hẹp khoảng cách phát triển, xóa đói giảm nghèo, phát triển con người, xã hội và đảm bảo bền vững môi trường, tạo dựng bản sắc ASEAN; hợp tác ngoại khối; cơ chế giải quyết tranh chấp; thực tiễn thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam, vai trò của ASEAN trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo chủ quyền quốc gia và chủ trương, định hướng hội nhập ASEAN của Việt Nam.

Tuy nhiên, cộng đồng ASEAN và Pháp luật Cộng đồng ASEAN đều đang trong giai đoạn hình thành và hoàn thiện, liên tục thay đổi và phát triển lên còn có nhiều vấn đề tranh luận cần được tiếp tục làm rõ, các nội dung kiến thức cần được cập nhật kịp thời. Hơn nữa, đây là lần biên soạn đầu tiên nên việc xây dựng Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN tương đối hoàn chỉnh là điều rất khó khăn.

Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng giới thiệu với bạn đọc Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN và mong nhận được những ý kiến đóng góp để giáo trình để hoàn thiện hơn trong những lần tái bản.

Trân trọng cảm ơn!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN - Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận & Ths. Lê Minh Tiến.

Nội dung Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương 1: Nhập môn Pháp luật Cộng đồng ASEAN

 1. Khái quát về hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
 2. Khái quát về cộng đồng ASEAN và khái niệm pháp luật cộng đồng ASEAN

Chương 2: Luật cộng đồng chính trị – an ninh ASEAN

 1. Khái quát về cũng đông chính trị – an ninh ASEAN
 2. Mô hình liên kết
 3. Diễn đàn khu vực ASEAN
 4. Hợp tác quốc phòng
 5. Tương trợ tư pháp hình sự và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

Chương 3: Luật cộng đồng kinh tế ASEAN

 1. Khái quát về cộng đồng kinh tế ASEAN
 2. Mô hình liên kết của SEC
 3. Tự do hóa thương mại hàng hóa
 4. Tự do hóa thương mại dịch vụ
 5. Khu vực đầu tư ASEAN

Chương 4: Luật cộng đồng văn hoá – xã hội ASEAN

 1. Khái quát về cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN
 2. Mô hình liên kết của ASCC

Chương 5: Điều chỉnh pháp lí hợp tác ngoại khối của ASEAN

 1. Khái quát
 2. Cơ chế hợp tác ngoại khối của ASEAN
 3. Khuôn khổ hợp tác ngoại khối của ASEAN
 4. Vai trò và định hướng trong hợp tác ngoại khối của ASEAN

Chương 6: Cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN

 1. Khái quát
 2. Cơ chế giải quyết tranh chấp chính trị-an ninh của ASEAN
 3. Cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế-thương mại của ASEAN
 4. Một số nhận xét, đánh giá về cơ chế và thực tiễn giải quyết tranh chấp của ASEAN

Chương 7: Quan hệ Việt Nam – ASEAN

 1. Quan hệ Việt Nam-ASEAN giai đoạn 1967 – 1995 (Việt Nam gia nhập ASEAN)
 2. Quan hệ Việt Nam-ASEAN giai đoạn 1995 – 2003 (Việt Nam thực hiện nghĩa vụ thành viên ASEAN)
 3. Quan hệ Việt Nam-ASEAN từ năm 2003 đến nay (Việt Nam tham gia xây dựng cộng đồng ASEAN)
 4. Cơ hội, thách thức và định hướng hội nhập ASEAN của Việt Nam

Mục lục Giáo trình Pháp luật cộng đồng Asean - Trang 01 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Pháp luật cộng đồng Asean - Trang 02 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Pháp luật cộng đồng Asean - Trang 03 - Đại học Luật Hà Nội

[Download] Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN PDF

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang cuối Giáo trình Pháp luật cộng đồng Asean - Đại học Luật Hà Nội
Trang cuối Giáo trình Pháp luật cộng đồng ASEAN – Đại học Luật Hà Nội

Một số Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN 2014 – Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận & Ths. Lê Minh Tiến

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật Cộng đồng ASEAN, bao gồm: nhập môn pháp luật cộng đồng ASEANluật cộng đồng chính trị – an ninh ASEANluật cộng đồng kinh tế ASEANluật cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN,…

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN 2014

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN 2012 – Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận & Ths. Lê Minh Tiến

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN 2012

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN mới nhất 2016, Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN PDF, Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN Nhà xuất bản Tư pháp 2016, Đề cương Pháp luật Cộng đồng ASEAN Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN đại học luật, Bài giảng Pháp luật Cộng đồng ASEAN Đại học luật Hà Nội, Pháp luật Cộng đồng ASEAN uel pdf, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Pháp luật Cộng đồng ASEAN

Nội dung của Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật Cộng đồng ASEAN, bao gồm: nhập môn Pháp luật Cộng đồng ASEAN, luật cộng đồng chính trị – an ninh ASEAN, luật cộng đồng kinh tế ASEAN, luật cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN,…

Kết cấu của Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Lời giới thiệu
Chương 1: Nhập môn Pháp luật Cộng đồng ASEAN
Chương 2: Luật cộng đồng chính trị – an ninh ASEAN
Chương 3: Luật cộng đồng kinh tế ASEAN
Chương 4: Luật cộng đồng văn hoá – xã hội ASEAN
Chương 5: Điều chỉnh pháp lí hợp tác ngoại khối của ASEAN
Chương 6: Cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN
Chương 7: Quan hệ Việt Nam – ASEAN
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (48002 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền