Danh sách các luật sư tại Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Chuyên mụcBạn có biết?, Cafe Dân Luật Luật sư Việt Nam

Dưới đây là danh sách các luật sư tại Đoàn luật sư thành phố Hà Nội bao gồm các thông tin (họ tên, ngày sinh, số thẻ, ngày kết nạp, tổ chức hành nghề) được cập nhật liên tục hàng ngày.

 

Stt Họ tên Ngày Sinh Số Thẻ Ngày Kết Nạp Tổ Chức Hành Nghề
1 Đào Việt Cường 04/03/1976 1713 09/01/2003 Nhật Minh
2 Lê Việt Hà 18/09/1975 1362 27/03/2004 Công ty luật hợp danh Vinh Đức
3 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 20/07/1963 1942 19/08/2002 Thăng Long
4 Đỗ Minh Ánh 15/05/1980 1317 09/01/2003 Diệp Nguyễn và CS
5 Nguyễn Hữu Lâm 03/02/1944 1324 24/03/2005 Phúc Thọ
6 Nguyễn Đắc Lộc 28/12/1953 1728 09/07/2004 Công ty luật hợp danh Phương Đông
7 Nguyễn Văn Quang 08/03/1972 1834 12/01/2008 Gia Bảo
8 Nguyễn Vĩnh Thành 10/09/1958 1009 28/11/2007 Thanh Huyền Đen
9 Nguyễn Trung Nguyên 20/02/1977 1278 25/07/2008 AIC
10 Vũ Hoài Ưu 26/02/1948 1291 01/06/2007
11 Nguyễn Văn Ánh 14/06/1970 1520 09/09/2003 Gia Bảo
12 Đỗ Xuân Đăng 30/08/1966 1772 19/08/2002 An Đức
13 Hà Văn Đăng 12/03/1962 1565 10/06/1988 Công ty luật TNHH Hà Đăng
14 Đào Hữu Đăng 10/01/1947 1355 10/10/2005 Nguyễn Huy Thiệp và CS
15 Nguyễn Hải Đăng 01/03/1970 5503 15/10/2007 Đăng Khoa chuyển sang C.ty luật TNHH Luật sư riêng
16 Phạm Minh Đông 07/08/1977 1705 14/06/2005 Số 5 Hà Nội
17 Lê Văn Đài 22/01/1972 1471 31/12/2004 Khánh Hưng
18 Nguyễn Thị Bích Điệp 23/06/1975 2019 12/01/2008 Hành nghề cá nhân
19 Hoàng Đạo 12/07/1981 1870 13/06/2008 Cty Luật TNHH Trần và Liên Danh
20 Vũ Văn Đồng 10/10/1978 1807 27/03/2004 Trưởng VPLS Miền Trung – Hà Nội
21 Hoàng Huy Được 25/10/1953 68 13/03/2003 Hoàng Minh Chuyển từ ĐLS Bà Rịa Vũng Tàu
22 Nguyễn Hoàng Điệp 23/04/1942 1605 24/06/1995 Hằng Nga
23 Trần Hồng Điệp 21/06/1975 1641 23/09/2002 VPLS Công Tâm
24 Ngô Quý Đễ 20/10/1946 1137 24/06/2004 Quý Đễ
25 Trương Thanh Đức 10/04/1964 1285 08/12/2005 Cty luật TNHHNgân hàng, chứng khoán, đầu tư BASICO
26 Đặng Anh Đức 04/08/1973 1608 09/03/2006 Công ty luật TNHH Đặng và cộng sự
27 Đỗ Văn Đức 04/07/1962 1957 26/03/2007 Bắc Hà
28 Dương Hữu Đức 29/04/1962 1862 26/03/2007 VPLS Huy An
29 Lê Phan Thuỳ Anh 27/11/1968 1764 04/01/1994 Cty luật TNHH Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương
30 Lê Quỳnh Anh 21/10/1968 1433 13/01/2003 Công ty luật TNHH Tầm nhìn và liên danh
31 Nguyễn Hoài Anh 12/11/1970 5251 20/06/1995 Công ty luật hợp danh Pháp Lý
32 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 05/03/1959 23 15/05/2003 Công ty luật TNHH Investpro QA & NG
33 Nguyễn Minh Đức 12/04/1980 1967 20/07/2007 Công ty luật TNHH DNAS
34 Đỗ Kiều Anh 10/09/1973 1980 12/01/2008 Công ty luật TNHH Quốc Tế Việt Nam
35 Trần Minh Đức 12/03/1976 1896 20/07/2007 Công ty luật TNHH Đặng Minh
36 Hoàng Thị Vân Anh 14/09/1978 1986 09/07/2004 Công ty luật TNHH Đặng Dung
37 Vi Văn A 03/09/1977 1994 07/05/2007 Số 7
38 Lưu Tú Anh 24/02/1979 1642 27/03/2004 Cty luật TNHH Hoàng Cầu
39 Nguyễn Mai Anh 01/12/1971 1597 09/01/2003 Mai Anh
40 Nguyễn Mậu An 15/11/1977 0 27/03/2004 Hùng Mạnh
41 Trần Thị Mai Anh 03/04/1979 1736 26/09/2003 TNHH S Việt Nét
42 Nguyễn Hoàng Anh 22/12/1969 1690 26/09/2003 Mayer Brown JSM
43 Lưu Vũ Anh 25/05/1972 1931 26/12/2003 VPLS Tinh Hoa Việt
44 Phan Thị Lan Anh 08/02/1974 1506 27/03/2004 Gia Bảo
45 Trần Hoàng Anh 13/08/1972 1930 23/09/2002 Hoàng Anh và Cộng sự
46 Nguyễn Thu Anh 09/01/1962 1989 27/03/2004 Văn phòng luật sư Nguyễn Khánh Toàn và Cộng sự
47 Đỗ Hoàng Anh 09/02/1977 4764 10/11/2005 IP.MAX
48 Hoàng Phong Anh 28/02/1970 1384 26/09/2003 DFDL Mekong Việt Nam
49 Vũ Quỳnh Anh 05/09/1981 1091 02/10/2004 Tâm Đức
50 Nguyễn Thị Vân Anh 28/11/1977 1754 20/07/2007 Chi nhánh Rouse Legal tại HN
51 Phan Tôn Việt Anh 30/09/1974 5497 30/09/2004 Việt Anh Phan Tôn
52 Nguyễn Minh Anh 31/12/1976 1962 09/01/2003 Trí Minh
53 Lê Tuấn Anh 19/05/1967 1212 26/09/2003 Bảo Nhân
54 Lê Tuấn Anh 15/04/1978 1431 26/09/2003 Công ty luật TNHH Tầm nhìn và liên danh
55 Nguyễn Quang Anh 01/03/1970 1011 27/06/2003 TNHH Sao Việt
56 Nguyễn Tường Anh 29/08/1979 2006 26/09/2003 Công ty luật TNHH NTA
57 Phạm Tuấn Anh 22/11/1980 1350 27/03/2004 Nguyễn Huy Thiệp và CS
58 Đặng Việt Anh 11/07/1977 1083 27/03/2004 Cty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập
59 Trần Mai Anh 06/03/1962 1866 12/01/2008 TNHH Việt Hà
60 Nguyễn Tuấn Anh 05/07/1974 1711 12/01/2008 NHQuang và CS
61 Lê Ngọc Anh 09/10/1966 1816 12/01/2008 Cty luật TNHH Hoàng Cầu
62 Đặng Dương Anh 08/03/1973 1759 12/01/2008 Công ty luật TNHH Quốc Tế Việt Nam
63 Nguyễn Ngọc Anh 03/07/1968 1092 31/01/2008 Tâm Đức
64 Phạm Thanh Bình 30/12/1978 1995 02/10/2004 Công ty luật TNHH Hoàng Cầu
65 Nguyễn Tuấn Anh 20/07/1961 1093 31/01/2008 Tâm Đức
66 Trịnh Cẩm Bình 23/11/1977 1745 09/01/2003 Mai Xuân Hải
67 Nghiêm Giang Anh 17/03/1972 1183 05/04/2008 Cty luật TNHH AnhNG và các luật sư
68 Đoàn Trọng Bằng 01/10/1981 1156 26/12/2003 Công ty luật TNHH Đại Việt
69 Bùi Minh Bằng 04/05/1975 1952 15/10/2007 Anh Bằng và Liên Danh
70 Nguyễn Văn Bình 02/09/1955 1079 19/07/2004 Nguyễn Bình
71 Hoàng Nguyên Bình 28/12/1975 1785 20/09/2004 Bình An
72 Vũ Quốc Bình 12/09/1969 1941 02/02/1996 Cty Luật TNHH VINAM
73 Nguyễn Văn Bình 24/12/1954 1117 19/09/2007 Thanh Bình
74 Đỗ Xuân Bình 05/02/1961 1189 26/12/2003 VPLS Hoàng Phú
75 Cao Văn Bình 04/04/1955 1049 26/03/2007 Tạ Định
76 Lương Hải Bình 28/10/1973 1709 20/07/2007 NHQuang và CS
77 Phạm Thanh Bình 20/12/1954 4636 08/01/2008 Dũng Đức và CS
78 Tạ Thanh Bình 20/09/1952 1881 12/01/2008 Cty luật TNHH Hoàng Cầu
79 Nguyễn Khắc Bảo 07/07/1955 1259 20/07/2007 VPLS Mỹ Đức
80 Nguyễn Thị Ngọc Bích 21/11/1970 1235 10/02/2003 Cty Luật TNHH ADVACAS
81 Phạm Nghiêm Xuân Bắc 13/08/1961 1423 12/11/2002 TNHH Tầm nhìn và liên danh
82 Nguyễn Trần Bạt 05/04/1946 1585 06/03/2006 Cty Luật TNHH Investconsult
83 Trần Đình Ba 13/04/1947 1831 12/01/2008 Đan Hoài
84 Nguyễn Vĩnh Ban 31/12/1977 1944 21/03/2003 TNHH DNAS
85 Tô Bưởi 05/04/1947 0 27/03/2004 Tạ Định
86 Hoàng Ngọc Biên 10/12/1954 1518 28/03/2006 Cát Tường
87 Đặng Hữu Biên 30/08/1976 1382 12/01/2008 TNHH BHD
88 Hoàng Hữu Bút 20/03/1947 1095 19/09/2007 Văn phòng luật sư Tri Đức Trưởng văn phòng
89 Nguyễn Văn Bính 30/08/1963 1409 02/10/2003 Công ty luật hợp danh Hùng Mạnh
90 Lê Đức Bính 20/09/1954 1359 26/03/2007 Công ty luật TNHH Minh Đức Minh
91 Nguyễn Quý Bính 22/04/1946 7082 13/07/2007
92 Hoàng Trọng Bính 10/10/1976 1982 12/01/2008 Bico
93 Thái Văn Cách 12/03/1956 1756 02/10/2003 GC Thái Hoàng
94 Nguyễn Khắc Công 15/09/1939 4664 27/06/2003
95 Lê Minh Công 23/10/1957 991 13/01/2001 Văn phòng luật sư Số 6
96 Trương Chí Công 20/07/1977 5500 26/09/2003 CM
97 Vi Đức Công 14/10/1974 7190 26/09/2003 Văn phòng luật sư Số 6
98 Phùng Hoàng Cơ 27/05/1975 4789 26/12/2003
99 Trần Văn Cương 19/05/1957 1146 12/01/2008 Bắc Hà
100 Nguyễn Hoàng Cường 11/07/1971 4651 06/06/2000 Bảo Minh
101 Nguyễn Mạnh Cường 07/05/1977 1548 26/12/2003 Công ty luật Mayer Browr JSM
102 Nguyễn Thị Minh Châu 15/03/1958 1047 01/05/2000 Bảo Châu và CS
103 Đặng Thị Minh Châu 14/12/1975 1220 09/01/2003 ID Gia Huy
104 Chu Mạnh Cường 10/06/1969 1271 02/10/2004 VPLS Danh Chính
105 Đặng Linh Chi 08/04/1975 1738 26/09/2003 Baker&Mckenzie
106 Nguyễn Thị Quế Chi 29/02/1980 1959 26/09/2003 VPLS Tâm Việt
107 Nguyễn Hà Thuỳ Chi 30/12/1979 5489 20/07/2007 Việt Anh Phan Tôn
108 Nguyễn Thăng Cường 12/08/1946 5243 09/11/2006 Hoàn Cầu và Thăng Cường
109 Phùng Quang Cường 16/06/1971 1365 20/07/2007 NHQuang và CS
110 Nguyễn Thị Chỉnh 10/07/1950 4716 25/07/2006
111 Lê Văn Cường 09/02/1965 1947 12/01/2008 Công ty luật hợp danh Tân Hưng
112 Nguyễn Hữu Cường 06/05/1955 4745 12/01/2008 Công ty luật TNHH S & B
113 Vũ Ngọc Chi 17/10/1976 1963 09/01/2003 Công ty luật TNHH Hà Đăng
114 Nguyễn Văn Chiến 23/01/1963 27 01/03/1987 Nguyễn Chiến
115 Lê Quốc Chiến 05/06/1966 1419 21/03/2003 Ân Nam
116 Trịnh Quang Chiến 30/07/1966 1810 20/07/2007 Công ty luật hợp danh Đông Nam Á
117 Lý Công Chức 10/08/1944 4777 28/03/2006 Lý Công Chức
118 Nguyễn Minh Chung 14/11/1962 0 18/02/2003 Nguyễn Phan và CS
119 Lê Bá Thành Chung 18/03/1980 1808 26/03/2007 Allens Arthur Robinson
120 Đào Ngọc Chuyền 12/06/1965 4647 05/07/2002 Đào và ĐN
121 Phan Huy Chí 10/09/1975 1698 18/02/2003
122 Mai Trung Chính 05/03/1956 1138 29/04/2004 VPLS Trung Chính
123 Phạm Thị Thuỳ Dương 30/10/1977 1253 31/12/2004 Vinh Phát
124 Nguyễn Thùy Dương 28/07/1977 1766 26/03/2007 Số 5 Hà Nội
125 Phạm Liêm Chính 10/03/1954 4640 05/01/2002 Chính và CS
126 Lê Quốc Chính 03/06/1962 1951 21/03/2003 VPLS Bùi Đình Ứng
127 Nguyễn Nghiêm Dân 23/07/1976 1680 27/03/2004 Nghiêm Dân
128 Lê Hoài Dương 20/10/1960 1040 20/11/2003 VPLS Lê & Lê
129 Trần Đại Dương 31/07/1972 1288 09/01/2003 Bảo Hiến
130 Nguyễn Thiều Dương 15/09/1969 1157 12/08/2002 Công ty luật TNHH Đại Việt
131 Lê Thị Diệp 23/10/1976 1863 06/06/2006 VPLS An Gia
132 Phạm Xuân Dương 12/09/1975 1158 26/12/2002 Công ty luật TNHH Đại Việt
133 Trần Nhật Dần 02/01/1938 4785 17/02/1998 HD Niềm Tin Việt
134 Nguyễn Xuân Dậu 15/06/1945 1389 24/12/2005 cty luật TNHH Đào Ngọc Lý
135 Nguyễn Đình Dậu 12/02/1966 1954 09/07/2004 Bắc Kỳ
136 Vi Văn Diện 10/11/1977 1119 02/10/2004 Cty luật TNHH Thiên Minh
137 Trần Quang Doanh 21/08/1978 0 21/03/2003 Công Tâm
138 Lê Anh Dũng 20/05/1972 0 26/11/2002 Phạm và LD
139 Hoàng Văn Dũng 06/10/1976 1595 24/06/2005 Công ty luật hợp danh Bross và CS
140 Lưu Tiến Dũng 08/03/1965 36 21/03/2003 Cty Luật hợp danh YKVN
141 Vũ Công Dũng 05/10/1968 1971 09/01/2003 Bảo Hiến
142 Nguyễn Mạnh Dũng 26/05/1968 1062 03/03/2004 TNHH Tư Vấn Độc Lập
143 Nguyễn Như Thái Dũng 20/05/1971 1446 26/08/2002 Thái Dũng
144 Phan Việt Dũng 16/04/1968 4654 12/08/2002 Trần Hữu Nam
145 Trần Anh Dũng 04/10/1978 5628 26/09/2003 Tư Vấn Độc Lập
146 Vũ Dũng 17/02/1977 1098 27/06/2003 Công ty luật hợp danh YKVN
147 Trương Văn Dũng 05/01/1960 1450 10/10/2005 Phạm Thắng
148 Lê Trung Dũng 15/01/1979 1493 26/12/2003 VPLS Huy Thắng
149 Trịnh Anh Dũng 12/06/1971 1691 27/03/2004 Trịnh
150 Đỗ Quốc Dũng 01/05/1967 1576 27/03/2004 Công ty luật hợp danh Anh Vũ
151 Nguyễn Thanh Dũng 31/08/1965 4797 26/12/2003 Bắc Hà
152 Nguyễn Văn Dũng 12/01/1977 1534 26/12/2003 Phú Khang
153 Hồ Trọng Dũng 14/11/1973 1209 26/03/2007 Hồ Quang
154 Đào Anh Dũng 27/02/1971 0 26/03/2007 Công ty Luật TNHH Thiên Đức
155 Đặng Hoàng Dũng 01/10/1977 5258 20/07/2007 Cty luật TNHH Thương mại và đầu tư
156 Nguyễn Tiến Dũng 25/10/1970 1626 20/07/2007 VPLS Trần Vũ Hải
157 Nguyễn Thị Dung 22/08/1949 1196 26/05/2003 VPLS Tây Hồ
158 Đặng Thị Dung 23/02/1975 1988 19/09/2007 Công ty luật TNHH Đặng Dung
159 Nguyễn Thị Ngọc Dung 26/04/1944 0 12/04/2003 Tâm Đức
160 Đào Triệu Mỹ Dung 15/08/1960 1113 09/01/2003 VPLS Ngôi sao quốc tế
161 Bùi Kim Dung 16/01/1978 1664 09/01/2003 Phạm và LD
162 Nguyễn Thị Mỹ Dung 19/12/1974 1667 14/03/1999 Phạm và LD
163 Mai Thị Dung 01/02/1980 1911 26/12/2003 Công ty luật TNHH Việt Phương
164 Phạm Thị Mỹ Dung 05/11/1976 1554 21/03/2003 Phạm và LD
165 Nguyễn Đắc Dũng 12/11/1955 1112 20/07/2007 Cty luật TNHH Việt – Dũng – Tâm
166 Nguyễn Thị Gấm 25/03/1976 1008 07/05/2007 VPLS Minh Trung
167 Trần Thị Gấm 20/06/1981 1531 13/06/2008 Cty luật TNHH Ngân hàng
168 Trần Mạnh Dũng 04/04/1947 5626 30/07/2007 Văn phòng luật sư Phạm Dư
169 Triệu Trung Dũng 11/10/1967 1025 12/01/2008 Cty Luật TNHH một thành viên TDG
170 Nguyễn Hương Giang 27/09/1975 1371 27/03/2004 Allens Arthur Robinson
171 Trần Mạnh Dũng 30/09/1953 1251 12/01/2008 Hành nghề cá nhân
172 Nguyễn Tuấn Dũng 26/12/1974 4652 13/06/2008 TNHH Hòa Dũng
173 Lê Thị Ngân Giang 15/01/1951 1358 05/07/2007 TNHH Hoà An
174 Lê Huy Du 02/09/1973 1219 20/07/2007 ID Gia Huy
175 Nguyễn Đăng Duẩn 31/07/1980 7697 20/07/2007 Prime VN
176 Đỗ Thị Thu Giang 03/06/1977 1447 27/03/2004 Cty luật TNHH An Viên
177 Nguyễn Trần Duy 23/03/1980 1530 26/09/2003 Nhật Minh
178 Nguyễn Văn Giáp 10/07/1960 1491 24/12/2005 MTS
179 Nguyễn Thị Thúy Hằng 26/11/1978 1735 09/01/2003 SVN
180 Nguyễn Thu Hằng 01/07/1973 1466 09/01/2003 Nguyễn Thu Hằng
181 Lê Thị Thu Hằng 20/12/1964 0 07/01/1996 Thiên Quang
182 Nguyễn Thị Vân Hằng 24/05/1964 999 09/06/1987 Hưng Giang
183 Đậu Thị Thuý Hằng 10/11/1970 1630 04/01/1994 Trịnh
184 Nguyễn Thúy Hằng 15/12/1971 2029 24/03/2005 Địa Cầu
185 Đỗ Thị Thu Hằng 16/06/1979 5412 20/07/2007 Hằng Nga
186 Nguyễn Thanh Hằng 08/02/1980 1469 20/07/2007 Vĩnh Phát và Liên Danh
187 Nguyễn Thu Hằng 11/06/1972 1476 15/10/2007 Lê Nguyễn
188 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/10/1970 1813 12/01/2008 Cty luật TNHH Hoàng Cầu
189 Mai Thị Minh Hằng 05/09/1975 1720 12/01/2008 Russin & Vecchi
190 Phạm Hồng Giang 11/04/1973 4798 19/08/2002 Havip
191 Nguyễn Thị Lan Hương 06/08/1974 7250 24/03/2005 Hành nghề cá nhân
192 Phạm Thị Hương 01/04/1974 1374 23/09/2002 Công ty luật hợp danh Hùng Vương
193 Trần Thanh Hương 25/11/1970 6977 01/07/1996 Bảo Minh
194 Vũ Lan Hương 07/04/1966 1422 13/01/2003 Công ty luật TNHH Tầm nhìn và liên danh
195 Nguyễn Thị Hải Hương 12/02/1974 1403 12/11/2002 TNHH Khánh Minh
196 Lê Thị Thu Hương 22/04/1963 0 23/09/2002 Lê Thu Hương và CS
197 Lê Kim Giang 21/06/1962 1406 26/12/2002 Hưng Giang
198 Đào Thu Hương 19/12/1979 1741 26/12/2003 Baker&Mckenzie
199 Đỗ Thị Hương 23/10/1956 1879 26/12/2003 Bảo Nhân
200 Lê Thị Giang Hương 03/02/1978 1558 26/12/2003 VPLS Hà Lan và cs
201 Lê Thị Như Hương 02/02/1955 1283 27/03/2004 Bách An
202 Trần Vân Hương 13/12/1969 1805 26/09/2003 TNHH Thanh Đức
203 Trịnh Lan Hương 07/11/1981 1603 26/03/2007 Hằng Nga
204 Trịnh Thị Lan Hương 07/06/1977 0 26/03/2007 Bách Khang
205 Đặng Thị Thu Hương 01/10/1977 4714 20/07/2007 VPLS Ngô Ngọc Thuỷ
206 Đặng Thị Xuân Hương 21/04/1979 4700 12/01/2008 Hồng Bách và CS
207 Lê Thị Hương 17/09/1972 5643 12/01/2008 Đức Thịnh
208 Nguyễn Thị Hương 05/11/1978 1266 12/01/2008 Công ty luật TNHH H&M
209 Lê Thị Nam Hương 17/12/1970 2013 01/05/1994 Số 10
210 Hoàng Lan Hương 27/01/1979 1144 13/06/2008 Vlaw
211 Phạm Thị Hà 05/02/1968 1528 05/09/2006 Bảo Sơn
212 Đỗ Hoàng Giang 02/05/1974 1692 21/03/2003 Trịnh
213 Phạm Thị Thuý Hà 10/12/1973 1704 09/01/2003 Số 5 Hà Nội
214 Nguyễn Việt Hà 17/08/1972 0 21/03/2003
215 Đỗ Thị Thao Hà 04/07/1970 1885 17/02/1997 Công ty luật TNHH Galaxy
216 Nguyễn Ngọc Giang 23/04/1976 1244 27/06/2003 Công ty luật TNHH Giái Pháp Luật
217 Nông Thị Hồng Hà 02/01/1959 1401 18/10/2002 Công ty luật TNHH Hồng Hà (MTV)
218 Nguyễn Hồng Hà 09/07/1965 1569 26/08/2002
219 Nguyễn Thị Mỹ Hà 14/02/1958 1563 23/09/2002 Công ty luật TNHH Hà Đăng
220 Phạm Đức Giang 23/03/1976 1587 19/09/2007 TNHH DGI
221 Vũ Thị Việt Hà 30/08/1972 1960 13/01/2001 VPLS Tâm Việt
222 Dương Tử Giang 03/04/1956 1770 12/01/2008 Phạm và LD
223 Ngô Tất Hữu 08/06/1940 1360 12/08/2002 Thủ Đô
224 Nguyễn Quang Hương 08/11/1971 0 01/05/2006 VPLS Nguyễn Thanh Bình
225 Nguyễn Thu Hà 28/12/1970 1315 31/12/2004 Diệp Nguyễn và CS
226 Nguyễn Công Hà 26/07/1959 1473 09/01/2003 Văn phòng luật sư Nguyễn Quang Hòa và Cộng sự
227 Lưu Hoàng Hà 18/09/1973 1234 19/08/2002 LDV và cộng sự
228 Chu Minh Hà 20/01/1976 4723 21/03/2003 Nam Việt
229 Nguyễn Thị Dương Hà 01/06/1958 1075 26/03/2007 Cù Huy Hà Vũ
230 Trần Ninh Hà 11/07/1980 1525 26/03/2007 VPLS Doanh Thương
231 Nguyễn Thị Minh Hà 12/04/1968 4776 30/05/2007 Công ty luật TNHH Hoàng Tùng
232 Nguyễn Hải Hà 16/06/1966 2028 14/02/1992 Hải Hà
233 Phạm Thị Thu Hà 05/07/1962 1437 20/07/2007 Cty Luật TNHH Investconsult
234 Dương Quang Hà 22/08/1973 1838 26/09/2003
235 Đỗ Thị Thu Hà 20/01/1981 1950 19/09/2007 Dải Ngân Hà
236 Nguyễn Thị Hồng Hà 07/04/1974 1689 28/11/2007 Mayer Brown JSM
237 Dương Thu Hà 02/12/1974 1103 12/01/2008 Cty Luật hợp danh YKVN
238 Phạm Thái Hà 15/12/1977 4704 12/01/2008 văn phòngThống Nhất
239 Nguyễn Thị Thu Hà 10/08/1977 1521 12/01/2008 Việt phát và liên danh
240 Nguyễn Thanh Hà 07/05/1976 1203 08/12/2006 Công ty luật TNHH BD và cộng sự
241 Phạm Thị Hà 05/04/1977 4692 12/01/2008 VPLS Đỗ Trung Kiên và CS
242 Hoàng Thanh Hà 24/11/1971 1307 12/01/2008 VPLS Bùi Đình ứng
243 Nguyễn Thanh Hà 14/09/1980 4744 05/04/2008 Cty luật TNHH SB Law
244 Đinh Hồng Hà 15/10/1974 1905 13/06/2008 VPLS Nam Hà Nội
245 Vũ Thị Thu Hà 01/02/1968 1749 13/06/2008 Công ty luật TNHH ATS
246 An Hoàng Hà 14/06/1977 6492 26/12/2003 Freshfields
247 Lê Ngọc Hà 17/05/1977 1329 20/07/2007 Ngô Ngọc Thuỷ
248 Nguyễn Văn Hà 19/05/1976 1819 26/09/2003 Hà Lan và cộng sự
249 Võ Việt Hà 15/05/1948 1701 27/07/2007 Công ty luật TNHH Số 5 Quốc Gia
250 Lương Mạnh Hà 09/01/1972 1948 12/01/2008 Chu Đông
251 Đỗ Viết Hà 07/04/1960 1094 12/01/2008 Tâm Đức
252 Dư Thị Thanh Hải 26/06/1975 5627 23/09/2002 Phạm Dư
253 Nguyễn Văn Hành 12/02/1974 1507 26/03/2007 TNHH Biển Bắc
254 Phạm Đắc Hải 28/07/1966 5505 12/09/2005 Phồn Thịnh
255 Nguyễn Hoàng Bích Hải 27/06/1959 1577 18/02/1997 Bích Hải
256 Trần Minh Hải 01/10/1978 1286 02/09/2003 Cty luật TNHH Ngân hàng – Chứng khoán – Đầu tư (Basico)
257 Nguyễn Thanh Hải 21/01/1970 1470 27/06/2003 VPLS Trí Tín
258 Lê Thị Thanh Hải 09/11/1975 1303 27/03/2004 Nguyễn Hà và CS
259 Đỗ Trọng Hải 07/11/1970 1848 06/07/2002 Công ty luật TNHH Bizlink
260 Dương Mạnh Hải 02/09/1957 1310 12/08/2002 Thái Dương
261 Lê Khắc Hải 26/09/1953 1927 12/11/2002 Việt Dũng
262 Mai Xuân Hải 15/07/1949 1747 05/07/2002 Mai Xuân Hải
263 Phạm Thị Hiền 30/06/1980 1499 12/01/2008 Danh Tín
264 Nguyễn Hoàng Hải 10/10/1974 1567 18/03/1999 Ng Hoàng Hải và CS
265 Trần Vũ Hải 05/08/1962 1639 16/06/1994 VPLS Trần Vũ Hải
266 Nguyễn Vượng Hải 29/07/1965 1809 27/03/2004 VPLS Nguyễn Phúc
267 Nguyễn Thanh Hải 04/06/1973 1495 21/03/2003 Nguyễn Thanh Hải Và CS
268 Đinh Duy Hải 15/10/1981 1263 20/07/2007 Nguyễn Hữu Phan
269 Lê Tuấn Hải 13/04/1971 1940 12/01/2008 Cty luật TNHH Goldsun
270 Trần Thị Vũ Hạnh 11/06/1975 1385 02/10/2004 DFDL Mekong Việt Nam
271 Nguyễn Nữ Hạnh 18/01/1965 1883 09/01/2003 Long Việt
272 Trần Thị Bích Hạnh 10/11/1979 1130 21/03/2003 Công ty luật TNHH Bizconsult
273 Trịnh Thị Hạnh 11/07/1979 1984 19/09/2007 Công ty luật TNHH An Khánh
274 Tô Đức Hạnh 04/07/1975 1568 20/07/2007
275 Đinh Thị Hồng Hạnh 27/10/1981 5629 15/10/2007 Hằng Nga
276 Phạm Thị Hạnh 21/04/1967 4662 28/11/2007 Triệu Việt Vương
277 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 27/02/1973 1776 05/04/2008 An Đức
278 Lê Thị Bích Hạnh 06/12/1978 1729 13/06/2008 Công ty luật hợp danh Phương Đông
279 Đỗ Viết Hải 17/04/1966 1275 12/01/2008 Công ty Luật HD Sự Thật
280 Lê Minh Hải 22/06/1976 4649 12/01/2008 Royal
281 Nguyễn Sơn Hải 18/04/1977 1274 12/01/2008 VPLS Danh Chính
282 Hồ Ngọc Hải 09/08/1976 5977 12/01/2008 TNHH Công Phúc
283 Nguyễn Thị Minh Hồng 05/05/1975 1934 27/03/2004 BBS
284 Phạm Thị Hồng 08/05/1949 1231 26/03/2007 Số 18
285 Phạm Hồng Hải 11/02/1951 5 24/06/2005 VPLS Phạm Hồng Hải & Cộng sự
286 Đào Thị Bích Hường 01/08/1971 4659 26/09/2003 CN CT luật TNHH Kinh doanh Việt tại Hà Nội
287 Vũ Thị Hường 10/08/1978 1972 26/12/2003 Hà Lan và cộng sự
288 Nguyễn Thị Hường 12/01/1978 5245 12/01/2008 Kelvin Chia Partnership
289 Đỗ Thu Hường 21/05/1977 4671 12/01/2008 Công ty luật hợp danh Giải Pháp
290 Nguyễn Văn Học 12/04/1977 1415 12/11/2002 Công ty luật hợp danh Anh Vũ
291 Đặng Thanh Hồng 20/10/1967 1830 26/09/2003 Công ty luật TNHH Hồng Cường
292 Bùi Xuân Hồng 01/10/1979 1588 27/06/2003 Công ty luật TNHH BD và cộng sự
293 Hoàng Hồng 03/02/1943 1024 30/06/2008 Đông Phương
294 Đào Hợi 26/06/1947 1224 20/07/2007 Công ty luật TNHH Nam Cường
295 Hoàng Văn Hướng 12/03/1969 2031 02/10/2004 VPLS Hoàng Hưng
296 Nguyễn Tiến Hùng 11/10/1963 1057 09/01/2003 Văn phòng luật sư Nguyễn Khánh Toàn và Cộng sự
297 Nguyễn Việt Hùng 05/09/1973 1298 21/03/2003 Kinh Đô
298 Phạm Quang Hùng 17/03/1970 1827 09/01/2003 Nam Hưng & cộng sự
299 Nguyễn Việt Hùng 23/07/1962 5250 06/01/1996 Công ty luật hợp danh Pháp Lý
300 Phạm Ngọc Hùng 06/09/1959 4657 22/11/2002 Phạm Ngọc Hùng
301 Trần Mạnh Hùng 02/03/1974 1740 18/09/2006 TNHH Quốc tế BMVN
302 Vũ Tuyến Hùng 04/08/1958 1261 27/03/2004 Tuyến Hùng Hà Nội
303 Đinh Thế Hùng 10/10/1945 1921 28/03/2006 Bách Sự Thuận
304 Nguyễn Tuấn Hùng 20/11/1969 8106 27/03/2004 Đông Nam á
305 Trần Anh Hùng 02/12/1976 1596 09/07/2004 Công ty luật hợp danh Bross và CS
306 Nguyễn Phi Hùng 10/05/1964 5867 25/07/2006 Cty Luật TNHH Hòe Thanh
307 Ngô Hùng 27/11/1975 1578 26/03/2007 Lacoms
308 Lê Trọng Hùng 14/04/1966 1124 20/07/2007 Nguyễn Thanh
309 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/10/1968 1122 09/01/2003 TNHH Tài Chính và Di trú Quốc tế
310 Nguyễn Thị Minh Hiền 12/09/1962 2022 10/10/2005 Cty luật TNHH Hoàng Cầu
311 Lê Thu Hiền 25/08/1976 1099 20/07/2007
312 Nguyễn Thế Hùng 10/01/1969 1443 28/11/2007 Công ty luật hợp danh Hồng Bách và CS
313 Trần Việt Hùng 09/11/1959 4655 13/06/2008 VPLS Trí Việt
314 Nguyễn Mạnh Hùng 16/08/1963 1964 13/06/2008 Nguyễn Mạnh Hùng
315 Hoàng Minh Hiển 18/05/1973 5254 26/12/2003 Bắc Hà
316 Đỗ Minh Hiển 29/01/1979 1199 20/07/2007 JVN
317 Hà Hoàng Hiệp 03/09/1976 1076 09/01/2003 Nguyễn Chiến
318 Ngô Văn Hiệp 17/12/1972 996 26/09/2003 VPLS Hiệp và LD
319 Dương Trung Hiếu 30/12/1973 1413 09/07/2004 Công ty luật Tilleke & Gibbins Consultants
320 Nguyễn Đức Hiếu 24/01/1972 1752 09/01/2003 CN Cty luaaatj TNHH Phước và các Cộng sự
321 Nguyễn Như Hiếu 04/10/1971 1314 09/01/2003 Diệp Nguyễn và CS
322 Đặng Trọng Hiếu 01/05/1976 1428 26/09/2003 Công ty luật TNHH Tầm nhìn và liên danh
323 Ngô Trung Hiếu 29/10/1975 1427 26/09/2003 Công ty luật TNHH Tầm nhìn và liên danh
324 Nguyễn Đình Hưng 17/05/1947 1407 10/10/2005 Hưng Giang
325 Đỗ Quang Hưng 09/08/1972 1424 01/11/2002 Công ty luật TNHH Tầm nhìn và liên danh
326 Bùi Quang Hưng 09/08/1970 1675 14/06/2005 VPLS BQH vàcộng sự
327 Đỗ Quang Hưng 10/11/1967 1978 27/03/2004 Cty luật TNHH Hoàng Cầu
328 Tô Đình Hưng 07/02/1973 1069 21/03/2003 Đức Quang
329 Vũ Trọng Quốc Hưng 21/04/1960 4792 26/09/2003 Nam Hưng và cộng sự
330 Nguyễn Thị Thanh Hoà 24/11/1971 1557 09/01/2003 Allens Arthur Robinson
331 Nguyễn Quang Hưng 24/04/1976 1760 31/12/2004 Công ty luật TNHH Quốc Tế Việt Nam
332 Nguyễn Ngọc Hưng 18/11/1975 5980 26/03/2007 Công ty luật Kinh Bắc
333 Trần Đại Hưng 01/11/1945 6474 05/07/2007 TT Tư vấn PL Việt Trung
334 Nguyễn Duy Hưng 16/08/1978 4682 13/06/2008 Đồng Tâm
335 Nguyễn Thị Thanh Hoàn 08/07/1976 1042 27/03/2004 Chính Đại
336 Nguyễn Thái Hoà 11/03/1945 1916 24/06/2004 Sông Hương
337 Phạm Quang Hòa 15/06/1975 1354 21/03/2003 Nguyễn Huy Thiệp và CS
338 Đào Thuý Hoàn 18/08/1969 1204 20/07/2007 Công ty luật TNHH Enco
339 Lê Xuân Hoà 15/03/1970 1778 05/07/2002
340 Vũ Thế Hoà 16/07/1954 2017 26/12/2003 Thái Hoà
341 Phạm Khải Hoàn 12/10/1976 1338 27/03/2004 Công ty luật hợp danh Bross và CS
342 Nguyễn Trọng Hoàn 21/03/1956 1455 02/10/2004 Song Hà
343 Trần Quốc Hoàn 26/06/1964 1053 12/01/2008 An Phát
344 Nguyễn Ngọc Hoàng 17/08/1970 1537 09/01/2003 Cty luật hợp danh V.I.P
345 Nguyễn Thị Hoa 09/04/1977 1669 09/01/2003 Phạm và LD
346 Lê Thị Hoa 23/12/1959 5320 24/03/2005 Kelvin Chia Partnership
347 Hạ Thị Hồ Hoa 03/11/1962 4757 23/09/2002 Nhân Văn
348 Nguyễn Thị Liên Hoa 05/07/1969 1932 26/09/2003 VPLS Lâm Hoa và Cộng sự
349 Lê Ngọc Hoàng 16/03/1972 1674 26/09/2003 Long Tâm
350 Đoàn Cảnh Hoàng 12/08/1958 1715 18/07/2002 Đống Đa
351 Lê Xuân Hoàng 20/10/1968 1007 27/03/2004 Winco
352 Ngô Thu Huệ 08/11/1977 1900 26/03/2007 Công ty luật TNHH Việt Trí
353 Nguyễn Bích Huệ 24/08/1973 1294 26/03/2007 Số 10
354 Nguyễn Hữu Hoàng 24/04/1971 4658 27/03/2004 Bảo Minh
355 Nguyễn Minh Hoàng 30/06/1978 1417 15/10/2007 Công ty Luật TNHH S&B
356 Phạm Viết Hoan 28/07/1947 1170 30/07/2007 Đồng Bào Việt
357 Lê Xuân Huân 07/03/1944 1794 24/12/2005 Chu Đông
358 Nguyễn Tiến Huấn 21/07/1962 1975 24/12/2005 Công ty luật TNHH Hoàng Thái Sơn
359 Phạm Văn Huỳnh 14/06/1956 1097 06/11/2003 Tâm Đức
360 Phan Quốc Huỳnh 02/09/1960 5361 18/07/2002
361 Nguyễn Thị Thu Huyền 29/01/1977 5638 27/06/2003
362 Nguyễn Thị Thanh Huyền 05/08/1970 1041 26/12/2002 Chính Đại
363 Trần Thị Thanh Huyền 21/12/1974 1188 12/11/2002 ASEAN
364 Lê Thu Huyền 12/01/1965 1508 26/03/2007 Đức Kiên
365 Hoàng Thị Thanh Huyền 07/04/1978 1845 20/07/2007 Phạm và LD
366 Trần Hữu Huỳnh 20/07/1952 1618 16/06/1905 HD Niềm Tin Việt
367 Hà Mạnh Huy 27/10/1976 995 07/05/2007 Cty Luật TNHH Hà Nguyễn
368 Nguyễn Thị Kim Khánh 30/10/1949 5324 28/03/2006 TNHH Hoàng Long
369 Phùng Quang Huy 19/02/1977 1001 21/03/2003 Denco
370 Nguyễn Đăng Huy 03/01/1979 1078 26/09/2003 Prime VN
371 Trần Quang Huy 26/01/1976 1336 21/03/2003 Công ty luật hợp danh Bross và CS
372 Lê Văn Khánh 06/10/1958 1116 18/10/2002 Lê Khánh
373 Nguyễn Đông Khánh 26/12/1975 2012 26/12/2003 VPLS Việt Quốc
374 Trần Minh Khôi 18/10/1959 1300 12/11/2002 Số 10
375 Nguyễn Ngọc Khương 09/11/1976 1533 26/12/2003 Doanh Thương
376 Trần Quang Khải 16/01/1974 1086 21/03/2003 VPLS Huỳnh Nam
377 Dương Minh Kha 04/05/1945 1571 24/12/2005 Phúc Thọ
378 Chu Văn Khang 02/11/1956 1969 02/02/1996 Hà Nội
379 Nguyễn Quốc Khanh 01/02/1970 5323 19/08/2002 Nam Việt
380 Đặng Trần Khanh 26/10/1971 5866 20/07/2007 Địa Cầu
381 Lưu Bình Khuê 18/02/1972 4733 17/06/1905 Đi NN
382 Nguyễn Hồng Khởi 25/01/1958 1015 23/09/2002 Đông Phương
383 Trần Anh Khiêm 10/08/1973 1006 02/10/2004 Winco
384 Nguyễn Đăng Khoa 30/01/1975 5490 13/01/2004 Đăng Khoa
385 Nguyễn Đăng Khoa 22/01/1970 1479 27/06/2003 Lương Tuấn Tú
386 Nguyễn Đình Khoẻ 15/03/1959 1440 27/03/2004 Tràng Thi
387 Trịnh Trung Kiên 02/04/1972 1841 02/10/2004 Tilleke & Gibbins (Việt Nam)
388 Trần Thị Giáng Kiều 23/12/1977 1232 21/03/2003 Số 18
389 Nguyễn Thị Thuý Kiều 27/01/1977 998 12/01/2008 Cty Luật TNHH Bắc Nam
390 Hứa Trung Kiên 19/06/1975 1239 26/09/2003 VPLS Bùi Đình Ứng
391 Lê Chí Kiên 05/03/1975 1646 02/10/2004 Hồng Thắng
392 Đỗ Trung Kiên 23/02/1978 5362 05/04/2008 VPLS Đỗ Trung Kiên và CS
393 Ngô Quốc Kỳ 20/04/1959 4675 18/02/2003 Kỳ và các cộng sự
394 Nguyễn Lê Kỳ 01/01/1963 4631 09/11/2006 Hoàng Minh
395 Phan Tùng Lâm 15/07/1964 1999 21/03/2003 Công ty luật hợp danh Nghiệp Hưng
396 Phạm Thanh Lâm 03/12/1977 1904 26/03/2007 Bảo Châu và CS
397 Nguyễn Thị Lương 05/03/1976 2040 26/03/2007 Văn phòng luật sư Lý – Pháp – Đường
398 Phạm Thị Là 23/03/1960 1105 20/07/2007 Phạm Huy
399 Đặng Tùng Lâm 03/10/1976 0 20/07/2007 Thiên Quang
400 An Sơn Lâm 22/11/1970 1532 20/07/2007 An Sơn Lâm
401 Ngô Kim Lan 06/01/1967 4684 12/11/2002 Đồng Tâm
402 Lại Thị Lan 13/08/1978 4638 09/01/2003 Thiên Phúc
403 Thái Thị Bích Lan 20/08/1948 1660 24/03/2005 Hưng Giang
404 Phạm Thị Hương Lan 11/04/1975 1343 26/09/2003 Bảo Châu và CS
405 Hoàng Thị Tuyết Lan 15/03/1976 2027 27/06/2003 Số 7
406 Nguyễn Bích Lan 05/06/1962 1703 09/06/1995 Số 5 Hà Nội
407 Đỗ Thị Hương Lan 14/10/1979 6804 09/01/2003 Kỷ Nguyên
408 Phan Hoàng Lâm 22/11/1978 1217 15/10/2007
409 Nguyễn Tố Lan 07/03/1960 1797 12/01/2008 Chu Đông
410 Nguyễn Thị Phong Lan 07/07/1978 1182 12/01/2008 Intelico Hà Nội
411 Trần Thị Minh Lan 12/10/1973 1888 12/01/2008 Công ty luật TNHH ATV Việt Nam
412 Nhâm Thị Lan 14/03/1978 1498 12/01/2008 Hoàng Phú
413 Nguyễn Thị Phương Lan 12/10/1977 1606 05/04/2008 Hằng Nga
414 Nguyễn Thị Ngọc Lan 26/01/1977 1837 13/06/2008 Số 10
415 Bùi Phương Lan 06/04/1971 1268 13/06/2008 VPLS Danh Chính
416 Nguyễn Phạm Lương 16/02/1971 4687 04/07/2002 Cty Luật TNHH LaVi
417 Phan Văn Lãng 18/08/1980 5496 09/07/2004 Phạm Ngọc Hùng
418 Phạm Quang Lạc 09/02/1945 4661 18/06/2007 Hà Nội
419 Võ Tuấn Lan 20/07/1976 1003 27/03/2004 Denco
420 Nguyễn Thị Liên 01/01/1951 1195 28/03/2006 VPLS Tây Hồ
421 Trương Thị Bích Liên 09/09/1970 4693 28/03/2006
422 Nguyễn Quỳnh Liên 02/09/1951 1139 02/10/2004 Công ty luật TNHH Investpro
423 Nguyễn Hữu Lẫm 15/05/1978 1961 15/10/2007 Tràng An
424 Nguyễn Tiến Lập 25/08/1962 1710 17/01/2006 NHQuang và cs
425 Phạm Quang Liêm 09/12/1944 1487 24/03/2005 Ngô Ngọc Thuỷ
426 Đặng Chi Liêu 10/12/1979 1739 20/07/2007 Baker&Mckenzie
427 Nguyễn Thị Mai Linh 05/02/1977 1765 09/01/2003 Tilleke & Gibbins (Việt Nam)
428 Phùng Diệu Linh 15/09/1980 1917 26/09/2003 Công ty luật hợp danh Đông Nam á
429 Đặng Xuân Lợi 12/03/1978 2007 10/02/2004 Công ty luật hợp danh Hùng Mạnh và cộng sự
430 Vũ Văn Lợi 02/09/1963 4756 28/07/2006 Công ty luật TNHH Hòa lợi
431 Nguyễn Xuân Linh 20/07/1950 1381 12/04/2003 Công ty Luật Hợp Danh Phương Đông
432 Nguyễn Thuỳ Linh 05/11/1983 1561 12/01/2008 Fléchex Ngo & Associés
433 Doãn Quỳnh Linh 17/05/1974 5318 05/04/2008
434 Đặng Phượng Lệ 22/03/1976 1644 26/09/2003 Hồng Thắng
435 Trần Thị Lụa 10/03/1948 1648 21/03/2003
436 Nguyễn Thị Tố Loan 01/09/1976 1296 26/09/2003 Hà An
437 Vũ Kim Loan 05/09/1973 1167 26/03/2007 VPLS Lê Và Đồng Sự
438 Phùng Thị Loan 21/01/1974 4639 20/07/2007 An Hưng
439 Nguyễn Duy Linh 27/08/1970 1758 19/06/1905 Công ty luật TNHH Quốc Tế Việt Nam
440 Phạm Bá Linh 02/01/1976 1685 26/03/2007 Frasers
441 Lê Anh Linh 08/12/1976 1391 20/07/2007 TNHH Đào Ngọc Lý
442 Nguyễn Văn Lục 25/04/1952 1148 12/11/2007 VPLS Nguyễn Hữu Phan
443 Nguyễn Tiến Long 04/09/1956 0 18/01/2005 Tiến Long
444 Nguyễn Thành Long 25/08/1976 1002 21/03/2003 Denco
445 Phạm Thành Long 16/09/1976 1000 09/01/2003 Gia Phạm
446 Nguyễn Văn Long 20/01/1977 1755 27/03/2004 Số 1 Việt Nam
447 Lý Ngọc Long 15/11/1970 4734 17/02/1997 Đi NN
448 Lý Quang Long 15/11/1976 1570 20/08/2002 Cty Luật TNHH Long Hưng
449 Nguyễn Đức Long 01/02/1968 0 18/10/2002 VPLS Trí Việt
450 Võ Hồng Long 18/08/1970 1120 14/06/2005 Trường Thịnh
451 Phạm Minh Long 28/11/1976 1426 26/03/2007 Công ty luật TNHH Tầm nhìn và liên danh
452 Đỗ Thị Lừng 17/03/1977 1886 12/01/2008 Đỗ Cao Thắng
453 Nguyễn Thị Quỳnh Lưu 07/12/1976 5493 12/01/2008 Hằng Nga
454 Tạ Quốc Long 11/07/1976 1082 26/03/2007 TNHH Đức Bảo
455 Nguyễn Minh Long 27/05/1976 1992 12/01/2008 Công ty luật TNHH Dragon
456 Tô Thế Lừng 06/02/1958 1331 21/10/2003 Tô Thế Lừng
457 Mạnh Thị Minh Luyến 15/05/1948 1292 10/02/2004 VPLS Tân Hà
458 Lê Hương Ly 09/11/1974 4672 15/10/2007 Nguyễn Huy Thiệp và CS
459 Nguyễn Hà Luân 11/03/1968 1514 12/01/2008 Hưng Đạo Thăng Long
460 Phạm Mai Lĩnh 10/10/1946 1590 09/11/2006 Sông Hương
461 Đào Ngọc Lý 17/06/1960 1388 14/06/1992 TNHH Đào Ngọc Lý
462 Nguyễn Hùng Mạnh 20/01/1962 1410 02/10/2003 Công ty luật hợp danh Hùng Mạnh
463 Nguyễn Đức Mạnh 08/06/1959 1541 09/01/2003 Cty luật hợp danh V.I.P
464 Đặng Thị Tân Mai 30/10/1976 1734 27/06/2003 Công ty luật hợp danh Phương Đông
465 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 27/11/1975 1627 27/03/2004 VPLS Gia Khánh
466 Lê Thị Tuyết Mai 20/09/1960 1036 07/10/2002 Công ty Luật TNHH Liên Việt
467 Nguyễn Ngọc Mạnh 12/02/1968 1622 19/09/2007 Khánh Hưng
468 Đặng Thị Minh 02/06/1975 5247 13/06/2008 Trần Vũ Hải
469 Nguyễn Đức Mạnh 29/10/1977 1849 26/03/2007 Công ty luật TNHH Bizlink
470 Đặng Văn Minh 07/07/1956 1607 10/02/2003 VPLS Đức Minh
471 Lê Quang Minh 07/12/1965 1021 27/03/2004 Minervas
472 Quản Văn Minh 26/10/1968 1696 13/01/2001 Công ty luật TNHH Số 5 Quốc Gia
473 Nguyễn Hồng Minh 11/03/1979 1398 12/01/2008 đã chuyển
474 Vũ Tuấn Minh 28/05/1970 0 26/03/2007 cty luật TNHH Đào Ngọc Lý
475 Nguyễn Tuấn Minh 09/10/1967 4753 20/07/2007 Cty luật TNHH Quang Minh Nam
476 Phạm Ngọc Minh 08/08/1976 1393 20/07/2007 Công ty Luật TNHH Everest
477 Nguyễn Quang Minh 06/11/1978 1581 12/01/2008 TNHH Invesstconzult
478 Diệp Thị Hoài Nam 14/09/1971 58 02/02/1996 Cty Luật hợp danh YKVN
479 Trần Quang Mỹ 05/08/1952 1373 23/09/2002 Công ty luật hợp danh Hùng Vương
480 Lê Văn Mý 22/02/1960 1935 12/09/2006 Lý Nam Đế
481 Nguyễn Phương Nam 21/08/1967 1297 08/01/1999 Số 10
482 Trần Thu Nam 13/09/1976 1661 08/08/2005 Tín Việt và cộng sự
483 Huỳnh Phương Nam 04/10/1970 1084 13/01/2001 VPLS Huỳnh Nam
484 Luyện Thu Ngân 25/03/1977 4786 09/01/2003 Thái Dương
485 Mai Bích Ngân 01/01/1975 1695 18/03/1999 Công ty luật TNHH Số 5 Quốc Gia
486 Lã Thị Hoàng Ngân 18/08/1976 1356 20/07/2007 Hoàng Ngân
487 Nguyễn Phương Nam 04/02/1976 4724 01/06/2007 Công ty luật hợp danh JDC Việt Nam
488 Vũ Xuân Nam 23/09/1963 4751 01/06/2007 Công ty luật TNHH Quang Minh Nam
489 Nguyễn Thị Huyền Nga 29/11/1975 1377 09/01/2003 Gia Bảo
490 Trần Thị Hằng Nga 30/11/1977 4731 26/09/2003
491 Dương Thị Thanh Nga 04/05/1979 1706 26/09/2003 Số 5 Hà Nội
492 Đoàn Thị Tuyết Nga 01/05/1957 1059 15/05/2003 TNHH VFI
493 Nguyễn Thị Hằng Nga 07/03/1973 1945 19/08/2002 Trần Vũ Hải
494 Nguyễn Thị Hằng Nga 10/09/1954 1604 14/06/1992 Hằng Nga
495 Trần Thị Huyền Nga 19/05/1948 4668 09/11/2006
496 Lê Thanh Nga 15/12/1979 2035 26/03/2007 VPLS Bùi Đình Ứng
497 Vũ Thị Nguyệt Nga 25/10/1962 1230 15/10/2007 Phạm và LD
498 Nguyễn Thị Phương Nga 14/10/1961 1693 12/01/2008 Trịnh
499 Nguyễn Thị Phi Nga 22/02/1963 1842 12/01/2008 Tilleke & Gibbins Consultants Ltd
500 Nguyễn Thị Việt Nga 07/11/1971 1676 13/06/2008 Cty luật TNHH Hoàng Cầu
501 Nguyễn Vũ Bảo Ngọc 24/10/1977 1420 27/03/2004 Công ty luật TNHH Hoàng Cầu
502 Phạm Thị Ngọc 14/06/1977 1638 21/03/2003 Công ty Luật TNHH Vietthink
503 Phạm Xuân Nga 15/08/1956 1486 31/12/2004 HD Đông Nam Á
504 Lê Tiến Nga 18/06/1962 1010 02/10/2004 VPLS Minh Trung
505 Nguyễn Thị Minh Ngọc 10/09/1977 1938 26/03/2007 Thăng Long
506 Phạm Thanh Ngọc 26/05/1977 1254 01/06/2007 Thanh Đức
507 Vũ Huyền Ngọc 25/09/1978 1573 20/07/2007
508 Dương Thị Ngọc 26/05/1978 6475 12/01/2008 Nguyễn Đặng Linh
509 Hoàng Ngọc 15/05/1976 4779 09/01/2003 Nhiệt Tâm và CS
510 Lưu Tiến Ngọc 21/02/1972 1425 19/08/2002 Công ty luật TNHH Tầm nhìn và liên danh
511 Phạm Thuý Ngọc 02/07/1971 1328 07/10/2002 CN Alghoul&Associates Law Firm tại HN
512 Nguyễn Thị Ngoan 17/08/1952 1361 26/03/2007 Thủ Đô
513 Nguyễn Văn Nghi 09/05/1960 1880 20/07/2007 Công ty luật TNHH Hoàng Cầu
514 Nguyễn Văn Nghi 04/05/1947 1193 20/07/2007 VPLS Tây Hồ
515 Vũ Tuấn Nghĩa 30/08/1965 1637 09/11/2006 Vũ Tuấn Nghĩa và ĐS
516 Trần Thị Nguyệt 08/02/1975 1353 06/06/2000 TNHH Lawpro
517 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 02/11/1968 1072 09/01/2003 Đức Quang
518 Hoàng Thị Nhàn 15/01/1977 1335 20/07/2007 Phúc Thọ
519 Nguyễn Duy Nguyên 06/01/1963 1564 27/03/2004
520 Lê Văn Nguyên 29/07/1938 4642 26/03/2007 Long Tâm
Xem thêm 2910 luật sư khác tại đây: http://data.luatsuhanoi.vn/backend_articles/posts/index/11

 

Các tìm kiếm liên quan đến danh sách luật sư hà nội, danh sách văn phòng luật sư tại hà nội, phí đoàn luật sư hà nội, luật sư giỏi ở hà nội, danh sách luật sư đoàn luật sư thành phố hồ chí minh, danh sách đoàn luật sư thành phố hồ chí minh, văn phòng luật sư hà nội, liên đoàn luật sư việt nam, danh sách các tổ chức hành nghề luật sư

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền