Câu hỏi ôn tập môn Công pháp quốc tế

Chuyên mụcĐề cương ôn tập Câu hỏi ôn tập môn Công pháp quốc tế

Tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn Công pháp quốc tế chưa có lời giải để các bạn tham khảo và tự thân vận động, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới

 

Đề cương ôn tập môn công pháp quốc tế (full chương trình)

 

1. Vai trò của Luật Quốc gia đối với Luật Quốc tế? Cho ví dụ ?
2. Nêu khái niệm và đặc điểm của Điều ước Quốc tế ?
1. Tại sao luật quốc gia lại đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành luật QT? đánh giá xu thế của vai trò ấy trong tương lai ?
2. Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế 1969 có điểm khác cơ bản gì so với Luật ký kết, gia nhập và thực hiện ĐƯQT 2005 của Việt Nam ?
3. Việc ký kết, gia nhập ĐƯQT thể hiện cam kết hay nghĩa vụ của các quốc gia ? Phân biệt cam kết với nghĩa vụ của quốc gia trong trường hợp này ?
4.Thế nào là luật Quốc tế, trình bày đặc trưng của quá trình hình thành luật quốc tế
6. Trong Luật ký kết điều ước 2005 có mấy loại điều ước. Điều ước nào cần có sự phê chuẩn
7. Trình bày nguyên tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
8. Hiệu lực của Điều ước?
9.Phân tích các yếu tố để điều ước quốc tế có hiệu lực?
10. Phân biệt giữa các nguyên tắc chung và các nguyên tắc bắt buộc trong luật quốc tế? Cho ví dụ?
11. Phân tích tác động của Luật Quốc tế đến luật quốc gia. Cho ví dụ
12. Sự thay đổi cơ bản của hoàn cảnh ảnh hưởng như thế nào đến hiệu lực thi hành của ĐƯQT trên phạm vi lãnh thổ các quốc gia thành viên?
13. Trong những trường hợp nào thì được sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế? Điều này có trái với các nguyên tắc cơ bản của LQT không?
14. Điều ước quốc tế có làm hạn chế áp dụng tập quán quốc tế cùng nội dung hay không? Tại sao?
15. Tại sao luật quốc gia lại đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành luật quốc tế? Đánh giá vai trò của xu thế đó trong tương lai.
16. Có tồn tại cơ quan quyền lực tối cao trong việc xây dựng các quy phạm pháp luật quốc tế và cưỡng chế thi hành luật quốc tế không? Vì sao?

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền