Các khái niệm về thuế thường nhầm lẫn

Chuyên mụcLuật thuế Thuế

[Hocluat.vn] Thuế là ngành Luật rất quan trọng đối với một Nhà nước. Bởi lẽ, thuế là nguồn thu của ngân sách Nhà nước. Mặt khác, việc đánh thuế lên các mặt hàng, sản phẩm, dịch vụ giúp Nhà nước điều chỉnh sự phát triển kinh tế tăng trưởng theo định hướng đề ra.

Trong pháp luật về Thuế, chúng ta hay nhầm lẫn các khái niệm sau đây:

1. Người chịu thuế và đối tượng chịu thuế

Người chịu thuế: Tổ chức, cá nhân (chỉ người) thực tế phải trả tiền thuế cho Nhà nước;

Đối tượng chịu thuế:

+ Là hàng hóa, dịch vụ, tài sản, thu nhập hoặc những lợi ích vật chất khác mà thuế tác động đến để phát sinh nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế;

+ Đối tượng chịu thuế thông thường là hàng hóa, dịch vụ, tài sản, thu nhập chịu thuế.

2. Đối tượng nộp thuế và người nộp thuế

Đối tượng nộp thuế là người có nghĩa vụ nộp thuế do có hành vi tác động lên đối tượng chịu thuế;

+ Nghĩa vụ nộp thuế chỉ xuất phát từ nguyên do là tác động lên đối tượng chịu thuế (hành vi xuất nhập khẩu hàng hóa, mua bán hàng hóa phải chịu thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT)

Người nộp thuế là các chủ thể có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước (do tác động lên đối tượng chịu thuế hoặc nộp thay đối tượng nộp thuế);

+ Nghĩa vụ nộp thuế không chỉ bắt nguồn từ việc tác động lên đối tượng chịu thuế mà còn có thể bởi vì nhận ủy quyền nộp thuế thay cho người khác.

3. Đối tượng không chịu thuế, đối tượng miễn thuế và đối tượng hưởng thuế suất 0%

Đối tượng không chịu thuế: Là các hàng hóa, dịch vụ, tài sản hoặc thu nhập có các điều kiện, đặc tính tương tự như  đối tượng chịu thuế nhưng không chịu tác động của sắc thuế đó => Không thuộc phạm vi điều chỉnh của đạo luật thuế, không làm phát sinh nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế;

Ví dụ: Hàng hóa được sản xuất và bán trong nước không phải chịu thuế xuất nhập khẩu.

+ Đây là quyền đương nhiên của chủ thể tác động, không phải làm bất cứ thủ tục nào;

Đối tượng miễn thuế:

+ Là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của đạo luật thuế;

+ Các hàng hóa, dịch vụ được miễn thuế được pháp luật quy định cụ thể và có danh mục riêng về các đối tượng được miễn thuế

+ Người nộp thuế phải có nghĩa vụ đăng ký, kê khai, quyết toán và phải làm hồ sơ miễn thuê theo quy định của pháp luật

Đối tượng hưởng thuế suất 0%:

+ Thuộc phạm vi điều chỉnh của đạo luật thuế;

+ Thuế suất 0% tức là số tiền nộp thuế là 0 đồng. Người có nghĩa vụ nộp thuế phải làm hồ đăng ký, kê khai, quyết toán thuế như bình thường

4. Hoàn thuế và khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là số tiền đã nộp thuế ở giai đoạn trước được khấu trừ ở giai đoạn sau (trừ vào số tiền thuế phải nộp ở giai đoạn sau)

Hoàn thuế: là hoàn trả lại số tiền thuế đã nộp sau khi đã khấu trừ trong các trường hợp được pháp luật quy định.

+ Thông thường, hoàn thuế được áp dụng khi số tiền thuế được khấu trừ không hết trong một khoản thời gian nhất định, số tiền đó sẽ được hoàn trả cho doanh nghiệp.

Quá trình hoàn thuế và khấu trừ thuế doanh nghiệp phải cung cấp các loại hóa đơn, chứng từ theo luật định.

5. Ngoài ra, giữa các loại thuế cũng dễ có sự nhầm lẫn về đối tượng áp dụng và phương pháp tính thuế của từng loại.

 

Nguồn: svluat.com

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền