Bộ bài tập Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại

Bộ bài tập Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại dùng cho các lớp học từ Tháng 1 – 2017 – Bộ môn Luật Thương mại – 2017 – Đại học luật Hà Nội

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ

 

1: Phân tích vai trò của các chủ thể tham gia giải quyết tranh chấp thương mại (Phân tích ít nhất 02 chủ thể).

 

2: Phân tích các kỹ năng trong giai đoạn chuẩn bị thương lượng giải quyết tranh chấp.

 

3: Phân tích những kỹ năng cơ bản trong giai đoạn đàm phán giải quyết tranh chấp và lập biên bản thương lượng.

 

4: Phân tích những kỹ năng cơ bản của hòa giải viên trong giải quyết tranh chấp thương mại.

 

5: Trình bày các giai đoạn trong quá trình giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải.

 

6: Phân tích một số điểm khác biệt cơ bản trong kỹ năng của hòa giải viên và trọng tài viên.

 

7: Phân tích các kỹ năng của trọng tài viên trong quá trình chuẩn bị giải quyết tranh chấp thương mại.

 

8: Phân tích những kỹ năng cơ bản sự khác biệt cơ bản giữa kỹ năng của luật sư và trọng tài viên trong giải quyết tranh chấp thương mại.

 

9: Phân tích những kỹ năng cơ bản của trọng tài viên trong phiên họp giải quyết tranh chấp.

 

10: Soạn thảo đơn kiện của Công ty TNHH Thái Dương kiện Công ty cổ phần Như Nguyệt vì Công ty Như Nguyệt chậm thanh toán khoản tiền hàng trị giá 580 triệu đồng từ ngày 16/08/2016. Đơn kiện được gửi tới Tòa án nhân dân Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

 

11: Phân tích một số điểm khác biệt cơ bản giữa kỹ năng của trọng tài viên và thẩm phán trong giải quyết tranh chấp thương mại.

 

Bộ môn Luật thương mại – Đại học Luật Hà Nội

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền