Bảo đảm thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân

Chuyên mụcLuật hiến pháp, Thảo luận pháp luật Quyền bầu cử
Người dân thực hiện quyền bầu cử để cử đại diện cho mình tham gia quản lý nhà nước

Nhiều bạn đọc quan tâm muốn biết trong việc bảo đảm thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, xã hội của công dân thì Hiến pháp quy định ra sao về trách nhiệm của Nhà nước. Chúng tôi xin được tư vấn sau đây.

 

Xem thêm: 

 

Hỏi: Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân được Hiến pháp quy định thế nào?

Trả lời: Hiến pháp năm 2013 quy định trách nhiệm của Nhà nước, các cơ quan, tổ chức và cá nhânthẩm quyền trong việc bảo đảm thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân như sau:

– Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân (khoản 2 Điều 28);

– Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền (khoản 2 Điều 8);

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo (khoản 2 Điều 30);

– Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của Quốc hội; trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (khoản 2 Điều 79).

Được thực hiện theo Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trịpháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020”.

Đánh giá

Bài viết liên quan

Tác giả: Tôi Yêu Luật 37 Bài viết
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.

Bình luận

avatar