Hùng biện trong nghề luật

28/04/2018 Dân Luật

Hùng biện về hình thức là việc diễn giả phải nói sao cho hay. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Nói hay chưa chắc đã là hùng biện. Diễn giả hùng biện thành công phải biết, [Xem thêm…]