Thẩm quyền, quy trình xử lý hành vi lấn chiếm đất đai

Chuyên mụcLuật đất đai Tranh chấp đất đai

Lấn chiếm đất đai là gì?

Lấn chiếm đất đai là người nào đó có 1 hoặc 2 hành vi lấn hoặc chiếm đất theo quy định chi tiết tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể:

Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.

Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước giao, cho thuê nhưng hết thời hạn giao, cho thuê đất không được Nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả lại đất hoặc sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Quy trình xử lý hành vi lấn chiếm đất đai

>>> Xem chi tiết tại bài viết: Quy trình xử lý hành vi lấn chiếm đất đai

Thẩm quyền xử lý hành vi lấn chiếm đất đai

Thẩm quyền xử lý hành vi lấn chiếm đất đai
Thẩm quyền xử lý hành vi lấn chiếm đất đai

Căn cứ vào Điều 31, 32 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt như sau:

Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Theo Điều 34 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định các chủ thể sau có thẩm quyền lập biên bản:

  • Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai như phân tích ở trên.
  • Công chức, viên chức thuộc các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đang thi hành công vụ, nhiệm vụ.

Việc lấn chiếm đất đai là hành vi lấn hoặc chiếm hoặc lấn chiếm nếu đủ căn cứ xác định hành vi đó là trái pháp luật sẽ bị xử lý theo pháp luật về xử phạt hành chính hoặc hình sự.

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền