Chỉnh phủ Việt Nam

Quyền hành pháp là gì?

Quyền hành pháp là một trong ba bộ phận cấu thành của quyền lực nhà nước bên cạnh quyền lập phápquyền tư pháp, có nhiệm vụ thực thi pháp luật.

Quyền hành pháp do một bộ máy hành chính nhà nước phức tạp trải rộng từ trung ương tới địa phương thực hiện.

Quyền hành pháp bao gồm hai quyền: quyền lập quy và quyền hành chính.


Các tìm kiếm liên quan đến Quyền hành pháp, chức năng quyền hành pháp, quyền tư pháp là gì,cơ quan hành pháp là gì, quyền lập pháp là gì, thực thi quyền hành pháp ở địa phương, quyền hành pháp trong hiến pháp 2013,quyền hành pháp và tổ chức quyền hành pháp ở việt nam, tổ chức bộ máy thực thi quyền hành pháp

Trở về đầu trang
di động Máy tính