Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản tại Bộ luật hình sự 2015

Chuyên mụcLuật hình sự Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản được quy định tại Điều 180 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tương ứng với Điều 145. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản.

 

Các nội dung liên quan:

>>> Xem thêm: Các tội xâm phạm sở hữu tại Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

 

Điều 180. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản

1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

 

1. Khái niệm

Vô ý gây thiệt hại đến tài sản được hiểu là hành vi do cẩu thả hoặc vì quá tự tin gây thiệt hại về tài sản.

2. Các yếu tố cấu thành tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau:

a) Về hành vi. Có hành vi gây thiệt hại đến tài sản của người khác. Được thể hiện như làm mất, làm hư hỏng tài sản… của người khác.

Ví dụ: Mượn xe gắn máy của người khác, không khóa xe để kẻ trộm lấy mất.

b) Về hậu quả. Thiệt hại dưới năm mươi triệu đồng thì người có hành vi gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm hình sự mà tùy theo đối tượng và trường hợp cụ thể họ chỉ chịu trách nhiệm  dân sự, trách nhiệm vật chất, trách nhiệm kỷ luật hoặc bị xử phạt hành chính.

  • Việc xâm hại quyền sở hữu về tài sản của người khác quy định ở tội này là người không chiếm đoạt tài sản mà chỉ làm tài sản bị mất, hư hỏng.
  • Thiệt hại về tài sản phải là hậu quả trực tiếp từ hành vi vô ý của người phạm tội, nếu không xuất phát từ mối quan hệ nhân quả, thì không được tính để xác định hậu quả của tội này.

2.2. Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác (xem giải thích tương tự tự ở tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản).

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố vô ý (vì cẩu thả hoặc quá tự tin).

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành 02 khung, cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1)

Có mức phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

b) Khung hai (khoản 2)

Có mức phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.


Các tìm kiếm liên quan đến Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, ví dụ về lỗi vô ý gây thiệt hại, gây thiệt hại bao nhiêu là nghiêm trọng, cấu thành tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước cơ quan tổ chức doanh nghiệp, điều 180 bộ luật hình sự 2015

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền