Tội quảng cáo gian dối theo quy định của Bộ luật hình sự 2015

Chuyên mụcLuật hình sự Quảng cáo

Tội quảng cáo gian dối được quy định tại Điều 197 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tương ứng với Điều 168 Tội quảng cáo gian dối BLHS 1999.

 

Điều 197. Tội quảng cáo gian dối

1. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Bình luận Tội quảng cáo gian dối quy định tại Bộ luật Hình sự 2015

1.  Khái niệm

Quảng cáo gian dối được hiểu là hành vi quảng cáo sai với sự thật của hàng hóa, dịch vụ về một trong các nội dung sau: quy cách, chất lượng, giá cả, công cụ, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, phương thức phục vụ, thời gian bảo hành.

2. Các yếu tố cấu thành tội quảng cáo gian dối

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội phạm này có các dấu hiệu sau:

a) Về hành vi: Có hành vi quảng cáo sai với sự thật của hàng hóa, dịch vụ về một trong các nội dung: quy cách, chất lượng, giá cả, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành.

– Việc quảng cáo sai sự thật có nghĩa là nội dung quảng cáo không được phản ánh đúng những gì mà hành hóa, dịch vụ có được (ví dụ: quảng cáo bột giặt có công dụng tẩy được vết mực trên áo, nhưng thực tế loại bột giặt đó không thể tẩy được,…).

– Hình thức quảng cáo được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau và được truyền tải chủ yếu qua phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, truyền hình hoặc pano, áp phích, tờ rơi,…

b) Dấu hiệu khác:

Người phạm tội nêu trên phải thuộc trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà vi phạm.

2.2. Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến quy định Nhà nước về lĩnh vực quảng cáo thương mại.

Ngoài ra còn thế xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của người khác (người tiêu dùng, người tham gia dịch vụ).

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội quảng cáo gian dối là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này chỉ có 01 khung, với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

4. Hình phạt bổ sung

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.0000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền