Tội cưỡng đoạt tài sản hoàn thành khi nào?

Chuyên mụcLuật hình sự Chiếm đoạt tài sản

Thời điểm hoàn thành Tội cưỡng đoạt tài sản được tính từ lúc người phạm tội thực hiện xong hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn uy hiếp tinh thân người khác kèm theo đòi hỏi về giao tài sản để (với mục đích) chiếm đoạt.

Nếu chỉ thuần túy đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn uy hiếp tinh thần mà không có hay không gắn liền với yêu cầu về tài sản để chiếm đoạt thì không cấu thành tội phạm này.

  • Nếu người phạm tội mới có hành vi chuẩn bị công cụ, phương tiện, kế hoặc… để doe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng chưa thực hiện được thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội.
  • Hành vi phạm tội đối với bị hại được thực hiện công khai. Công khai là công khai về hành vi phạm tội chứ không phải công khai bản thân người phạm tội. Vì thực tiễn cũng có trường hợp người phạm tội không lộ mặt với bị hại mà chỉ thông qua điện thoại, emaill… đe dọa sẽ dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản.
đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền