Tăng mức cho vay hỗ trợ học sinh, sinh viên

Chuyên mụcLuật thuế, Thảo luận pháp luật, Tin tức pháp luật Tăng mức cho vay hỗ trợ học sinh, sinh viên

Không biết nên vui hay nên buồn khi đọc quyết định 751/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 15 tháng 6 năm 2017 về việc điều chỉnh mức cho vay đối vay học sinh, sinh viên, như vậy điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên mức cho vay tối đa là 1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên. So với quyết định củ mức cho vay vốn tối đa là 800.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

 

Chính sách tín dụng được áp dụng để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại trường bao gồm: tiền học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn, ở, đi lại.

 

sinh viên mức cho vay tối đa là 1.500.000 đồng/tháng

 

Nhưng so với mức chi phi sinh hoạt và mức học phí như hiện nay ở các trường Đại học trên toàn quốc thì khoản cho vay này liệu có đủ đáp ứng cho các bạn sinh viên khó khăn. Vậy theo các bạn thì các bạn có ý kiến gì với mức tăng này không?

đánh giá bài viết

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền