Sự khác nhau giữa luật dân sự và luật hình sự

Chuyên mụcLuật dân sự, Luật hình sự, Thảo luận pháp luật Luật hình sự

Bảng so sánh giữa luật dân sự và luật hình sự

Lập bảng so sánh điểm giống và khác nhau (phân biệt) cơ bản giữa luật dân sự và luật hình sự – hai ngành luật độc lập trong hệ thông pháp luật Việt Nam.

 

Các nội dung liên quan:

 

Sự khác nhau giữa luật dân sự và luật hình sự

Luật dân sự và luật hình sự đều là những ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam nhưng chúng lại có rất nhiều điểm không giống nhau, cụ thể như sau:

Luật dân sự Luật hình sự
Khái niệm Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, chuyên giải quyết những cuộc tranh chấp giữa các cá nhân và các tổ chức mà trong đó bên chịu thiệt hại có thể nhận được bồi thường. Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt nam, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành quy định  những hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm và hình phạt với các tội phạm.
Bản chất Mang tính luật tư Mang tính luật công
Đối tượng điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự là quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân trong các giao lưu dân sự. Là những quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện một hành vi mà nhà nước qui định là tội phạm.
Phương pháp điều chỉnh Luật Dân sự điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự theo phương pháp:

– Phương pháp bình đẳng về mặt pháp lý giữa các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật dân sự.

– Phương pháp tự định đoạt của các chủ thể trong việc tham gia vào các quan hệ dân sự.

– Phương pháp tự chịu trách nhiệm của các chủ thể

– Tham gia quan hệ pháp luật dân sự

Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự là phương pháp quyền uy. Trong đó nhà nước có quyền tối cao trong việc định đoạt số phận của người phạm tội, buộc họ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm mà họ đã gây ra.

Trách nhiệm hình sự về tội phạm đã gây ra là trách nhiệm thuộc về cá nhân người phạm tội, phải do chính người phạm tội trực tiếp gánh chịu, mà không thể “chuyển” hoặc “ủy thác” cho người khác.

Chế tài Chế tài trong pháp luật dân sự mang tính đa dạng, có nhiều hậu quả pháp lý khác nhau để áp dụng cho từng hành vi vi phạm tương ứng. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà áp dụng chế tài mang tính tinh thần như xin lỗi, cải chính hay chế tài mang tính vật chất như bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm. Chế tài hình sự là bộ phận hợp thành của quy phạm pháp luật hình sự, xác định loại và giới hạn mức độ hình phạt có thể áp dụng đối với người thực hiện hành vi phạm tội được quy định trong quy phạm pháp luật hình sự đó.
Còn nữa…

Các tìm kiếm liên quan đến sự khác nhau giữa luật dân sự và hình sự: phân biệt luật dân sự và hình sự, so sánh luật dân sự và hình sự, so sánh luật dân sự và luật hành chính, so sánh vi phạm hình sự và vi phạm dân sự, sự khác nhau giữa luật hình sự và luật tố tụng hình sự, so sánh luật hành chính và luật hình sự, án hình sự là gì, sự khác nhau giữa án dân sự và án hình sự, thế nào là vụ án dân sự, so sánh tố tụng dân sự và tố tụng hình sự, so sánh chế tài dân sự và chế tài hình sự

5/5 - (10343 bình chọn)

Phản hồi

  1. Điểm giống về đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự và luật hình sự là gì?

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền