So sánh tố tụng hành chính và khiếu nại hành chính

Chuyên mụcLuật tố tụng hành chính Khiếu nại

So sánh tố tụng hành chính và khiếu nại hành chính để làm rõ điểm giống và khác nhau cơ bản giữa chúng.

 

Khái niệm tố tụng hành chính

Tố tụng hành chính là toàn bộ hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan Nhà nước và tổ chức trong việc giải quyết vụ án hành chính, cũng như trình tự do pháp luật quy định đối với việc khởi kiện, thụ lý, giải quyết vụ án hành chính và thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

 

Khái niệm khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính là yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ,công chức, viên chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hay hành vi đó xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 

So sánh tố tụng hành chính và khiếu nại hành chính

Tố tụng hành chính Khiếu nại hành chính
Mục đích chung là giải quyết tranh chấp hành chính

Đối tượng chủ yếu là quyết định hành chính và hành vi hành chính của các cơ quan nhà nước.

Được tiến hành tại các cơ quan xét xử và theo thủ tục được quy định tại Luật tố tụng hành chính Được tiến hành tại các cơ quan hành chính nhà nước, theo thủ tục được quy định tại Luật khiếu nại và vb có liên quan

Các tìm kiếm liên quan đến So sánh tố tụng hành chính và khiếu nại hành chính, pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính, luật tố tụng hành chính, quyết định hành chính bị khiếu nại, so sánh khiếu nại và tố cáo, quyền khiếu nại hành chính, khiếu nại là gì, luật khiếu nại, mối quan hệ giữa khiếu nại và khởi kiện hành chính

5/5 - (10655 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền