So sánh giao đất và cho thuê đất theo Luật Đất đai 2013

Chuyên mụcLuật đất đai Giao đất

Giao đất và cho thuê đất là 2 hình thức trao quyền sử dụng đất do Nhà nước là chủ thể có thẩm quyền thực hiện dựa trên những căn cứ pháp luật về đất đai được quy định trong Luật đất đai 2013, giao đất và cho thuê đất có nhiều điểm tương đồng, bên cạnh đó cũng có những nét đặc trưng riêng.

 

Các nội dung liên quan:

 

Điểm giống nhau giữa giao đất và cho thuê đất

– Đều do nhà nước trao quyền sử dụng đất;

– Các chủ thể nhận quyền sử dụng đất đều là các chủ thể có đầy đủ khả năng và nhu cầu sử dụng đất;

– Căn cứ trên pháp luật về đất đai và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

– Kết thúc việc giao đất, thuê đất thì người nhận quyền sử dụng đất đều trở thành người sử dụng đất;

– Có quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất.

– Khi hết thời hạn giao hoặc thuê, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đều được xem xét giao hoặc thuê tiếp nhưng không quá thời hạn đối với từng mục đích sử dụng đã được quy định.

Điểm khác nhau giữa giao đất và cho thuê đất

Giao đất Cho thuê đất
Khái niệm Giao đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. Cho thuê đất là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.
Quyền và nghĩa vụ Của người được giao đất Của người thuê đất
Thời hạn Có thời hạn (Đ126) hoặc được giao ổn định, lâu dài (Đ125) Có thời hạn (Đ126)
Hạn mức Có hạn mức Theo khả năng của hai bên

 

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh giao đất và cho thuê đất, so sánh thu hồi đất và trưng dụng đất, so sánh giao đất không thu tiền sử dụng đất và giao đất thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhà nước cho thuê đất, thế nào là giao đất, cho thuê đất, luật thuê đất nhà nước, dự án nào được giao đất, người việt nam định cư ở nước ngoài được giao đất thuê đất như thế nào

5/5 - (2 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền