So sánh đấu thầu hàng hoá dịch vụ với đấu thầu tài sản công

Chuyên mụcLuật thương mại hang-hoa

So sánh đấu thầu hàng hoá dịch vụ với đấu thầu tài sản công để làm rõ điểm giống và khác nhau cơ bản giữa 2 loại hoạt động thương mại này.

Điểm giống nhau giữa đấu thầu hàng hoá dịch vụ với đấu thầu tài sản công

Đang cập nhật…

Điểm giống nhau giữa đấu thầu hàng hoá dịch vụ với đấu thầu tài sản công

Đấu thầu hàng hoá dịch vụ Đấu thầu tài sản công
Về khái niệm Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hàng hóa, dịch vụ thông qua mời thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu) thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng (gọi là bên trúng thầu) (theo khoản 1 Điều 214 LTM 2005). Đang cập nhật…
Về bản chất kinh tế Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ là phương thức mua hàng đặc biệt để bên mua lựa chọn người cung cấp hàng hóa, dịch vụ (quan hệ giữa một người mua và nhiều người bán). Đang cập nhật…
Về đối tượng
Đối tượng của đấu thầu hàng hóa, dịch vụbao gồm hàng hóa được lưu thông và các loại dịch vụ được phép thực hiện. Đang cập nhật…
Về mục đích Tìm được người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu mà bên mua đặt ra Đang cập nhật…
Về chủ thể Đối với hoạt động đấu thầu, bên mua – bên mời thầu (có thể là thương nhân hoặc không) là bên có nhu cầu mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ và lại là bên tổ chức việc đấu thầu; còn bên bán – bên dự thầu là các thương nhân có năng lực cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho gói thầu.  Đang cập nhật…
Về hình thức pháp lí Hình thức pháp lý của quan hệ đấu thầu là hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu. Đang cập nhật…
Về phân loại Đối với đấu thầu hàng hóa, dịch vụ: căn cứ vào hình thức đấu thầu có thể chia thành đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Khoản 1 Điều 215 LTM 2005); căn cứ vào phương thức đấu thầu thì chia thành đấu thầu một túi hồ sơ và đấu thầu hai túi hồ sơ (Khoản 1 Điều 215 LTM 2005). Đang cập nhật…
Về ý nghĩa Đối với đấu thầu hàng hóa, dịch vụ: bên mua có thể lựa chọn được người cung ứng thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu đề ra, từ đó có thể giảm chi phí đầu tư và tăng lợi ích của việc mua sắm hàng hóa, tìm kiếm người cung ứng dịch vụ cho thương nhân đó cũng như cho xã hội. Còn bên người bán không chỉ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh về giá cả mà còn cả về năng lực, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ; từ đó, tạo động lực cho thương nhân không ngừng tìm tòi sáng tạo để cải tiến quy trình, công nghệ sản xuất, cắt giảm chi phí, tăng cường năng lực cạnh tranh trong đấu thầu. Các bên trong quan hệ đấu thầu vì thế mà có thể nâng cao uy tín và mở rộng mối quan hệ trên thị trường. Đang cập nhật…

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh đấu thầu hàng hoá dịch vụ với đấu thầu tài sản công, điểm giống nhau giữa đấu giá và đấu thầu, so sánh đấu giá hàng hóa và đấu giá tài sản, tại sao không có đấu giá dịch vụ, luật đấu thầu, đấu thầu hàng hóa dịch vụ là gì, đấu giá là gì, khái niệm đấu giá, luật đấu giá

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền