So sánh biên giới quốc gia trên bộ và biên giới quốc gia trên biển

Chuyên mụcCông pháp quốc tế bien-gioi-quoc-gia

So sánh biên giới quốc gia trên bộ và biên giới quốc gia trên biển để chỉ rõ điểm giống và khác nhau cơ bản giữa hai loại biên giới này.

 

Những nội dung liên quan:

 

So sánh biên giới quốc gia trên bộ và biên giới quốc gia trên biển

Biên giới quốc gia trên bộ là đường biên giới được vạch ra trên đất liền, đảo, sông, hồ… cơ sở pháp lí đường biên giới trên bộ luôn kí kết dựa trên điều ước quốc tế.

Biên giới quốc gia trên biển là ranh giới giữa vùng biển thuộc chủ quyền hoàn toàn của quốc gia với những vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia khác hoặc với những vùng biển không thuộc chủ quyền của Quốc gia.

Biên giới quốc gia

Điểm giống nhau giữa biên giới quốc gia trên bộ và biên giới quốc gia trên biển:

Cả hai đều là đường biên giới và đều thuộc chủ quyền của Quốc gia.

Điểm khác nhau giữa biên giới quốc gia trên bộ và biên giới quốc gia trên biển:

Cách xác định biên giới Quốc gia trên bộ và trên biển:

* Trên bộ (được trải qua 3 bước)

  • Hoạch định biên giới quốc gia: là một quá trình xây dựng phương hướng, vị trí, tính chất của đường biên giới quốc gia trên văn bản chính, thiết lập đường biên giới quốc gia ở trong hiệp định và có bản đồ chi tiết đính kèm.
  • Phân giới thực địa: là giai đọan chuyển hóa đường biên giới từ điều ước quốc tế  thành đường biên giới thực tế. Thông thường công việc này là do một UB hổn hợp của hai bên hữu quan cử ra để đối chiếu các qui định trong điều ước quốc tế, với bản đồ để đánh dấu các điểm trên thực tế UB liên hiệp chỉ có quyền chuyển hóa đúng với điều ước quốc tế  không được sửa chửa thay đổi sai sót.
  • Cấm mốc: là hoạt động cuối cùng của quá trình phân giới thực địa. Sau khi các bên đã đồng ý và hoàn thành các công việc cần thiết ở giai đoạn hai thì UB sẽ tiến hành cấm theo mốc cụ thể tại các điểm đã được hai bên đánh dấu, đường biên giới là đường nối liền các cột đã được cấm mốc.

* Trên biển: xác định biên giới đối với hai quốc gia nằm kề nhau hoặc đối diện nhau mà có chung vùng nước nội thủy hay có chung vùng nước lãnh hải dựa trên nguyên tắc thỏa thuận giữa các quốc gia bằng việc kí kết điều ước quốc tế về biên giới , mô tả cụ thể về vị trí đặc điểm tính chất ,toạ độ cụ thể & chính xác

Thông thường đường biên giới quốc gia trên biển sẽ được phân định trong điều ước quốc tế theo phương pháp cách đều đối với hai quốc gia có đường biên giới nằm kề cận nhau, hoặc đường trung tuyến đối với quốc gia có bờ biển kề nhau, nếu không có thỏa thuận khác.

Xác định biên giới trên biển của quốc gia mà không ảnh hưởng hay đụng chạm tới bất kì vùng biển của một quốc gia nào khác, đường biên giới quốc gia trên biển chỉ nhằm phân định chính xác giới hạn lãnh thổ quốc gia của quốc gia đó đối với vùng biển tiếp liền của đại dương không phải là lãnh thổ của quốc gia, quốc gia ven biển phải công bố chính thức đường cơ sở, chiều rộng lãnh hải, đồng thời phải công khai, chính thức đường biên giới trên biển của quốc gia trên hải đồ tỷ lệ lớn.

Thủ tục:

* Trên bộ: Bắt buộc trong mọi trường hợp đều phải thông qua điều ước song phương giữa hai nước hữu quan.

* Trên biển: Việc xác định ranh giới phía ngoài lãnh hải thông qua điều ước song phương.

Tính chất chủ quyền:

* Trên bộ: Hoàn toàn mang tính chất tuyệt đối.

* Trên biển: Đường biên giới chưa hoàn chỉnh mang tính chất không được tuyệt đối vì các tàu thuyền qua lại vô hại mà không cần xin phép.


Các tìm kiếm liên quan đến so sánh biên giới quốc gia trên bộ và biên giới quốc gia trên biển, cách xác định biên giới quốc gia trên biển, cách xác định biên giới quốc gia trên đất liền, nguyên tắc xác định biên giới quốc gia trên bộ, biên giới quốc gia trên đất liền được xác định bằng, biên giới quốc gia trong lòng đất, xác định biên giới quốc gia việt nam, biên giới quốc gia trên biển cách đường cơ sở bao nhiêu hải lí, khái niệm biên giới quốc gia, như thế nào là đường biên giới quốc gia trên biển của quốc gia ven biển, đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta được xác định là ranh giới ngoài của vùng, trách nhiệm của công dân trong xây dựng và quản lí bảo vệ biên giới quốc gia, nội dung cơ bản của luật biên giới quốc gia

5/5 - (7761 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền