Phân biệt hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô và giao cấu theo quy định mới

Chuyên mụcLuật hình sự, Thảo luận pháp luật Cưỡng dâm

Phân biệt hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô và giao cấu theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Dưới đây là nội dung mình đã tìm hiểu và phân tích một số tội phạm liên quan đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm… Vì nội dung không có văn bản hướng dẫn nên các bạn có thể trao đổi, bổ sung ,đóng góp ý kiến để bài viết hoàn thiện hơn nhé!

 

Căn cứ:

– BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

– BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung 2009

 

HIẾP DÂM CƯỠNG DÂM DÂM Ô GIAO CẤU
Khái niệm Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện HV QH tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân Dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giaocấu hoặc miễn cưỡng thực hiện HV QH tình dục khác. BLHS 2015 vẫn chưa làm rõ khái niệm dâm ô so với BLHS 1999. Theo đó, HV dâm ô này phải “Không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện HVQH tình dục khác”
Giao cấu hoặc thực hiện HV QH tình dục khác, nếukhông
 thuộc trường hợp QĐ tại Điều 142 và Điều 144, đề phòng những trường hợp
cũng là HV đó nhưng có thêm những dấu hiệu có thể định tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi hoặc Cưỡng dâm người từ đủ 13
tuổi
Độ tuổi người phạm tội Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm

Đủ 18 tuổi

trở lên

Đủ 18 tuổi

trở lên

Độ tuổi bị hại Chia làm các mức với trách nhiệm khác nhau:

– Dưới 16 tuổi

– Từ đủ 16 tuổi

đến dưới 18 tuổi

– Từ đủ 18 tuổi

trở lên

Chia làm các mức với trách nhiệm khác nhau:

– Dưới 16 tuổi

– Từ đủ 16 tuổi

đến dưới 18 tuổi

– Từ đủ 18 tuổi

trở lên

Dưới 16 tuổi – Từ đủ 13 tuổi

đến dưới 16 tuổi

Hành vi – Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện HV QH tình dục khác

– Trái với ý muốn nạn nhân.

Dùng mọi thủ đoạn khiến nạn nhân miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện HV quan hệ tình dục khác.

(không là vũ lực,

VD: lợi dụng hoàn cảnh đang nợ tiền của nạn nhân, ép buộc nạn nhân giao cấu để trừ nợ)

– Dùng thủ đoạn có tính chất loạn dâm dục.

– Không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các HV quan hệ tình dục khác.

Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
Hình phạt – Phạt tù từ 02 năm đến chung thân, tử hình, tùy theo mức độ vi phạm.

– Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

– Hiếp dâm người dưới 16 tuổi phạt tù từ 7 năm đến chung thân, hay tử hình tùy theo mức độ vi phạm.

– Phạt tù từ 1 năm đến 20 năm hoặc chung thân

– Cưỡng dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

– Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi phạt tù từ 05 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân tùy vào mức độ vi phạm mà có khung hình phạt cụ thể

Dâm ô với người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm,

Tùy theo mức độ vi phạm mà khung hình phạt từ 3 năm đến 12 năm

Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì phạt tù từ 1 năm đến 15 năm
Căn cứ Điều 141, 142 BLHS sửa đổi, bổ sung 2017 Điều 143, 144 BLHS sửa đổi, bổ sung 2017 Điều 146 BLHS sửa đổi, bổ sung 2017 Điều 145 BLHS sửa đổi,bổ sung 2017

Nguồn: Dân Luật (https://danluat.thuvienphapluat.vn/phan-biet-hiep-dam-cuong-dam-dam-o-va-giao-cau-theo-quy-dinh-moi-170443.aspx)

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền